Overig

Duurzame inzetbaarheid? Appeltje, eitje!

469

Duurzaamheid is geen trend meer, maar een begrip, en steeds vaker gewoon een vereiste.  Van producten en relaties tot bouwen en ondernemen. Uw medewerkers zijn daarin geen uitzondering en streven ernaar ‘duurzaam inzetbaar’ te zijn. Ze willen zowel nu als in de toekomst optimaal kunnen functioneren in een functie die past bij hun individuele kennis en vaardigheden.

Voor u niets nieuws, toch? U had immers altijd al aandacht voor uw medewerkers. U bespreekt hun functioneren regelmatig, koppelt ondernemings-strategie aan individuele ontwikkeling en maakt hierover concrete afspraken. Alles ligt netjes vast in het dossier en u kunt tijdig bijsturen wanneer een medewerker vast dreigt te lopen. Mochten uw medewerkers toch op de arbeidsmarkt belanden, dan zijn zij optimaal inzetbaar voor een nieuwe baan.

Wetgeving

Gelukkig maar, want anders had u flinke risico’s kunnen lopen. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een werkgever sinds 1 juli 2015 wettelijk verplicht om invulling te geven aan ‘goed werkgeverschap’, door medewerkers in staat te stellen zich te ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de uitoefening van de huidige functie, als voor om- en bijscholing in geval dat functies vervallen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt dus een verantwoordelijkheid van de werkgever. Daarnaast brengt de Wwz aangescherpte eisen met zich mee voor de benodigde dossiervorming bij ontslag.

Gesprekken

Doordat u structureel volwaardige beoordelings-, functionerings- en ontwikkelings-gesprekken voert, kunt u aantonen dat u de rol van goede werkgever serieus neemt. Uw medewerkers weten hoe zij functioneren, ontwikkelen zich gericht en sturen vroegtijdig bij in hun loopbaan. De vastgelegde gesprekken en gemaakte afspraken zorgen voor een bruikbaar dossier mocht u dit nodig hebben.

Ondersteuning

Uw collega-ondernemers zouden wellicht ook de boel net zo goed op orde willen hebben zoals u dat heeft, maar dat is best lastig. Want waar begin je en hoe moet dat? Gelukkig verstrekken brancheverenigingen, provincies en ook de Europese Unie subsidies aan ondernemingen die ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers willen implementeren. Daarmee kunnen ondernemers zich laten adviseren door een professional en kan vaak een (groot) deel van de kosten weer worden teruggehaald.

Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers is een win-win situatie voor alle partijen. De medewerker blijft duurzaam inzetbaar en daarmee aantrekkelijk op de arbeidsmarkt, terwijl de onderneming kan profiteren van medewerkers met actuele kennis en vaardigheden. Medewerkers zijn ook vaker tevreden over de werkgever, met lager ziekteverzuim, lagere ongewenste uitstroom en hogere productiviteit tot gevolg. Daarnaast vergroot het de aantrekkelijkheid van de werkgever op de arbeidsmarkt. Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers betaalt zich dus op termijn altijd terug.

U bent als werkgever dus goed bezig! Mocht u toch behoefte hebben aan advisering of ondersteuning bij het implementeren van duurzame inzetbaarheid, gespreksvoering of dossiervorming, neem dan eens contact op met één van de HR-adviseurs van DRV Personeel.

Rob Roza