Overig

EBN-Veiligheidsdienst verzorgt volledige beveiligingsketen

1204

Het interview met directeur Frank van Jeveren en adjunct-directeur Freddy Dommers van EBN-Veiligheidsdienst vindt plaats in het communicatiecentrum van het Havenschap Moerdijk. Hierin bevindt zich ook de centrale meldkamer van het Bredase beveiligingsbedrijf.

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft EBN in samenwerking met het Havenschap Moerdijk een particuliere alarmcentrale opgericht. “Alarmmeldingen komen hier binnen en zetten wij door naar de uitvoerende mobiele surveillanten.” Dat zegt Frank van Jeveren, algemeen directeur van EBN-Veiligheidsdienst, dat al meer dan tien jaar actief is op Moerdijk. “Wij nemen hier de collectieve beveiliging en opvolging voor onze rekening in samenwerking met de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk en bedrijven die zelf een aansluiting hebben op onze meldkamer.”

Continu
Freddy Dommers: “Havenschap Moerdijk beschikt over een beveiligingsplan. We voeren hiervoor het cameratoezicht over het hele terrein uit, maar ook de kentekenregistratie van alle voertuigen die zich op het terrein bevinden en de surveillance. ’s Nachts, als het terrein is afgesloten, rijden onze surveillanten rond en letten op verdachte bewegingen en houden personen en voertuigen in de gaten die zich hebben aangemeld om het terrein te mogen betreden. Er is dus continu bewaking.”

Collectieve beveiliging
EBN-Veiligheidsdienst is een dynamisch bedrijf ondanks dat het al een lange historie heeft. De grootvader van directeur Van Jeveren is in 1919 in Breda begonnen met het langs deuren gaan om te kijken of die wel op slot waren. Hij noemde zijn bedrijf de Eerste Bredase Nachtveiligheidsdienst. Die naam doet geen recht meer aan de huidige activiteiten zegt Frank van Jeveren. Hij vormt samen met zijn broer de derde generatie die het familiebedrijf leidt. EBN-Veiligheidsdienst is actief in het hele land, maar het merendeel van diensten levert het beveiligingsbedrijf in Noord-Brabant. Het hoofdkantoor bevindt zich in Breda. Verder opereert EBN-Veiligheidsdienst vanuit steunpunten in Oosterhout, Roosendaal en Moerdijk. Van Jeveren: “Vanuit die steunpunten verzorgen wij de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen in die plaatsen.” Binnen die collectieve beveiliging werken het bedrijfsleven, de politie en de gemeenten samen aan het terugdringen van de criminaliteit op de bedrijventerreinen. De collectieve beveiliging houdt in dat er buiten de openingstijden van de bedrijven (avond- en nachturen, weekend en feestdagen) surveillancewagens van de EBN permanent op de terreinen surveilleren. De centrale meldkamer, het hart van EBN, bevindt zich op Moerdijk. Surveillance, het bewaken van objecten en alle andere beveiligingszaken wordt vanuit hier aangestuurd. Als er onraad wordt geconstateerd gaan surveillanten naar de plek waar dit is geconstateerd en schakelen indien nodig andere hulpdiensten in zoals brandweer, politie of ambulance.

Vele markten
Dommers: “Zo nodig vatten onze medewerkers een inbreker in de kraag, maar van een goede beveiliger wordt tegenwoordig meer verwacht. Zijn werk bestaat voornamelijk uit observeren en alarmeren. We zullen onze medewerkers nooit vragen om de held uit te hangen en om zelf precaire situaties op te lossen. Dit laten we graag aan de echte professionals over. Alles hangt natuurlijk af van de situatie zoals we die in eerste instantie inschatten.” EBN-Veiligheidsdienst is van vele markten thuis. Het bedrijf loopt voorop als het gaat om ontwikkelingen in de branche. “We anticiperen uiteraard op vraag en aanbod, maar kijken ook voortdurend naar kansen in de markt. Zo zijn we nu met beveiligers, receptionistes, huismeesters, bodes, buitengewoon opsporingsambtenaren en parkeerwachten actief bij gemeentes, provincies, politiebureaus en rechtbanken. Met geavanceerde technische beveiligingsmiddelen, een eigen meldkamer en onze surveillanten zorgen we ervoor dat panden en (openbare) terreinen ieder uur van de dag veilig zijn.” Persoonsbeveiliging behoort niet tot de corebusiness van EBN. Dat is een aparte tak van sport zo meldt Dommers. “De traditionele beveiliger zoals die vroeger aan de poort van een bedrijf stond, is aan het verschuiven richting gastheerschap. We verlenen gastheerschap bij bedrijven of bij theaters zoals het Chassé Theater in Breda. In essentie gaat het om een warm welkom heten en gasten, bezoekers of medewerkers wegwijs bieden. Dat is anders dan vroeger, toen waren beveiligers er “alleen maar” om mensen tegen te houden.”

Competenties
Beveiligers moeten tegenwoordig over een aantal competenties beschikken, afhankelijk van de taak die zij uitvoeren. Dommers: “In onze branche gaat het dienstverlenend karakter een steeds belangrijker plaats innemen. We begonnen als nachtwakers, tegenwoordig is het een totaal ander vak dat uit verschillende disciplines bestaat. Zo leveren wij nu hostesses bij grote internationale bedrijven tot aan mobiele surveillanten op het haven- en industrieterrein hier op Moerdijk. Dat zijn totaal andere werelden, waar we dan ook verschillende typen mensen voor selecteren en inzetten. Onze medewerkers moeten tegenwoordig behoorlijk veel in hun mars hebben, zoals het uitvoeren van administratieve taken en telefoonafhandeling. Dat betekent ook dat wij als bedrijf op een andere manier onze mensen moeten werven.”

Takenpakket
De leeftijd van de ruim 260 medewerkers van EBN-Veiligheidsdienst is tussen de 30 en 50 jaar, een enkele uitzondering daargelaten. “We hebben ook een medewerker van in de zeventig die nog een aantal uurtjes per week receptiewerk voor ons uitvoert. Hij vindt het heerlijk en het bedrijf waar hij actief is, is nog steeds blij met hem,” zegt Dommers. “Ons takenpakket breidt steeds verder uit en zo schuiven we stilaan richting totale facilitaire dienstverlening. Nu al voelen onze beveiligers zich verantwoordelijk om achtergelaten kopjes, bestek, etc. op te ruimen die zij tijdens hun werk tegenkomen. Waarom zouden wij tijdens onze controle ronden ook niet kunnen controleren of de koffieautomaat bijgevuld moet worden? Zo zijn er nog meer taken die wij gemakkelijk kunnen invullen of waarbij wij de catering of huishoudelijke dienst bij kunnen ondersteunen.

Totale keten
Naast de aanvullende werkzaamheden onderscheidt EBN-Veiligheidsdienst zich vooral door de totale beveiligingsketen die het bedrijf levert. Van Jeveren: “Bij ons hoeft een bedrijf, organisatie of overheid zich geen zorgen te maken over zijn beveiligingsvraagstukken. We hebben alle diensten voor beveiliging in huis. Onze opdrachtgevers hebben bij ons te maken met slechts één aanspreekpunt voor al hun beveiligingszaken. Onze beveiligers zijn continu op de hoogte van de veiligheidssituatie en we zorgen voor snelle informatie-uitwisseling tussen politie en overige hulpdiensten. We verzorgen complete beveiligingstrajecten en ontzorgen op dit gebied dus volledig zoals dit zo mooi heet.”

Kentering
Onderzoekcijfers wijzen uit dat veiligheid bij veel bedrijven, en vooral in het MKB, nog niet erg hoog op de agenda blijkt te staan. Toch ziet Dommers daarin een kentering ontstaan. “Er ontstaat steeds meer bewustwording over veiligheidsaspecten. Individuele bedrijven en organisaties blijken nu ook een stapje verder te willen gaan.” Niet verwonderlijk dus dat EBN ook actief is op het terrein van advies en de levering van techniek. “Bij steeds meer bedrijven voeren we op verzoek een veiligheidsscan uit. Wat heeft het bedrijf nodig en wat niet, want dat is minstens net zo belangrijk. Wij verzorgen het beveiligingstraject van A tot Z. Van advies tot oplevering, dat is gemakkelijk voor onze opdrachtgevers, die hebben hier verder geen omkijken naar.”

Duurzaam
Ook EBN heeft de afgelopen jaren mindere tijden gekend, de markt was mager en de overheid ging steeds meer beveiligingstaken zelf uitvoeren in plaats van deze uit te besteden, zoals gebruikelijk was. Ook bij bedrijven vormde beveiliging een van de sluitposten in mindere economische tijden. Gelukkig gaat het ook in de beveiligingsbranche weer beter, weet Dommers te vertellen. “Een aantal jaren geleden kwamen we beveiligers tekort, nu zie je een verschuiving in het aanbod. Ook gediplomeerde beveiligers bieden zich nu aan voor het vervullen van vacatures. Er is ruimte in het aanbod en dat geeft dat er een overschot is aan beveiligers. Toch is het mijn overtuiging dat er altijd werk is voor een goed gekwalificeerde beveiliger.” EBN-Veiligheidsdienst heeft het geluk gehad nauwelijks onder de crisis te lijden. Het bedrijf zet zich volop in om voorop te blijven lopen in ontwikkelingen, als ook in duurzaam ondernemen. Zo rijdt sinds vorig jaar het hele wagenpark van zo’n veertig auto’s op aardgas in plaats van diesel. Ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt krijgen bij EBN een kans. “Wij hebben eigen opleidingstrajecten en kunnen deze mensen aan werk helpen in onze verschillende takken van beveiliging. Natuurlijk moeten ze wel aan de vereiste functie-eisen voldoen.”

Preventief
Ook voor EBN hebben de terroristische aanslagen van het afgelopen jaar de nodige invloed gehad op hun werkzaamheden. Buitengrenzen van landen worden strenger bewaakt. Voor Moerdijk betekent dit dat er voor schepen die van buiten Europa komen, er bewaking moet zijn als de schepen aan de kade aanleggen. “Dat is één van onze taken. Er zijn nu strengere regels waaraan bedrijven moeten voldoen in het belang van onze algemene veiligheid. Beveiliging werkt ook preventief. Iemand in een beveiligingsuniform toont in elk geval dat er aandacht is besteed aan veiligheid,” zegt Van Jeveren.

Uiteraard beschikt EBN-Veiligheidsdienst over alle kwaliteitskeurmerken en certificaten die in de beveiligingsbranche benodigd en te behalen zijn. Niet verwonderlijk, want het past binnen de bedrijfsvoering van het beveiligingsbedrijf. Bovendien heeft Dommers zitting in de commissie Keurmerk Beveiliging van de Nederlandse Veiligheid Branche, die overheden en bedrijven op dit gebied adviseert. Onze naam en faam koesteren we in hoge mate. Onze meerwaarde uit zich in onze activiteiten. Dagelijks zijn we volop in de weer om onze competenties in ons vakgebied degelijk en betrouwbaar uit te voeren. Alleen op deze manier kun je je in de top van de beveiligingsbranche handhaven,” besluit een trotse directeur.