Overig

Een bedrijf aan of verkopen vergt een gedegen voorbereiding

530

Terwijl het nog volop in de zomervakantieperiode was, organiseerde Rijnmond BUSINESS in samenwerking met DRV accountants op dinsdag 18 augustus een masterclass over bedrijfsoverdracht. En met succes! Meer dan vijftig ondernemers waren aanwezig bij de masterclass en aansluitende netwerkborrel. De Grand Stand (thuishaven van het CHIO) vormde het decor van deze bijeenkomst.

Namens het CHIO heette directeur Jan de Mooij alle bezoekers hartelijk welkom op deze bijzondere locatie. Hij vertelde over de ontwikkeling van de paardensport, de goede resultaten van Nederlandse springruiters en van het CHIO in het bijzonder. Vervolgens was het woord aan Samuel Schampers, reeds zes jaar verbonden als corporate finance adviseur aan DRV. In die periode heeft hij inmiddels zo’n vijftig overnames begeleid, waarvan maar liefst negentig procent succesvol. Dit in tegenstelling tot de kopregel van de uitnodiging: ‘Waarom mislukken overnames zo vaak’. Samuel Schampers gaf aan dat hij voor deze kopregel had gekozen om de ontvangers ervan te triggeren. Schampers: ‘Want meestal gaat een overname namelijk goed. Maar een gedegen voorbereiding door zowel de kopende als de verkopende partij is van eminent belang.’ Als voorbeeld waarbij het enorm mis ging noemde hij de overname van ABN AMRO Bank door het consortium van Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander.  Een van de redenen van het mislukken van strategische overnames is volgens Samuel Schampers dat ze om psychologische in plaats van economische redenen tot stand komen.

Wanneer is een overname geslaagd?

Samuel Schampers: ‘Geld is natuurlijk een goede reden voor verkoop, maar ook het goed achterlaten van het personeeel van de onderneming en het voortbestaan van de naam, hoewel je wel vaak ziet dat de naam in de loop der jaren toch wordt aangepast. En zo min mogelijk zorgen voor de kinderen (bij overdracht binnen familie). In 2014 was 53 procent van de reden van verkoop de leeftijd/pensioen van de DGA, gevolgd door 16 procent geen zin of energie meer. Voor een kopende partij liggen de redenen uiteraard geheel anders. Een koper kijkt met name naar groei, schaal en synergievoordelen, de (goede) handelsnaam en diversificatie van de productenlijn. Maar… meestal is het gewoon toeval.’

Vervolgens ging hij in op het proces. Te beginnen bij de strategische analyse, gevolgd door de financiële evaluatie en de rationele beslissing. In de eerste fase is de voorbereiding dus enorm belangrijk, in de tweede fase komt het verkoopproces aan de orde en tot slot de onderhandeling en afronding.

Verschil tussen aan en verkopende partij

Voor een koper begint de overname de dag ná closing! Plan van aanpak met in ieder geval: een integratieplan, gesprekken met het personeel, interne- en externe communicatie, afspraken leveranciers en afnemers en de timing van alles.

Voor de verkoper begint de overname 3 tot 5 jaar vóór de closing! Veel gemaakte fouten bij een verkoper zijn de Irreële prijsverwachting, het niet los kunnen laten (bij MBI) van het bedrijf, over het graf heen willen regeren ( m.n. bij familieoverdracht), afspraken maken op goed vertrouwen, een slechte advisering en niet tijdig beginnen.

Tijdens de interactieve presentatie werden er door de aanwezigen volop vragen gesteld en werden er veel voorbeelden van diverse, soms eigen, situaties voorgelegd, waar Samuel Schampers vervolgens op in ging.

Samuel Schampers eindigde de masterclass met een persoonlijk advies:

– Denk na over verkoop lang voordat het noodzakelijk is geworden

–  Wees reëel

–  Overnemen/overdragen is samenwerken en tot slot: laat je adviseren:
+31 6 247 50 465.

U begrijpt dat de laatste tip het mobiele nummer van hem zelf is. Dus wilt u meer weten over het aan of verkopen van uw/een onderneming, neemt u dan gerust contact op met Samuel Schampers van DRV Corporate Finance.

Nadat Samuel Schampers door uitgever Kees van ’t Zelfde was bedankt voor het verzorgen van de masterclass was het tijd om tijdens de afsluitende borrel na te praten over deze informatieve bijeenkomst en onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar te netwerken.