Overig

Energieparken in beeld geanalyseerd

619

Provincie Zuid-Holland

Een boekje met een fotoanalyse van de impact van wind- en zonneparken in Zuid-Holland. Daarmee wil de onafhankelijke Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noël van Dooren bereiken dat mensen goed geïnformeerd deelnemen aan de discussie over (nieuwe) energieparken.

Locaties voor windturbines en zonnepanelen leiden tot felle discussies, want belangen botsen. Veel mensen onderschrijven het hogere doel, maar verzetten zich tegen de concrete uitwerking. Dat is navolgbaar, de impact is groot. Beelden spelen in het debat een grote rol. Ze worden soms ingezet om te laten zien dat het effect van plannen meevalt, dan weer om duidelijk te maken dat de uitwerking dramatisch is. Van Dooren wil met het boekje bereiken dat vanuit publieke instanties informatie wordt verschaft, die plannen op een nuchtere manier beoordeelbaar maakt. Geen oordelen dus in het boek, alleen inventarisaties die inzicht moeten bieden.

Gezamenlijk doel

“De Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 is een opgave waar het landschap wezenlijk door verandert. Wat ons gezamenlijk doel moet zijn, is dat het landschap rijker van kwaliteit kan worden, dankzij of ondanks deze opstellingen. Het huidige boekje en het vervolg later dit jaar, helpt om daarover het gesprek te voeren,” aldus Van Dooren.