Overig

Facilitaire dienstverlening

747

Facilitaire dienstverlening behelst het organiseren en uitvoeren van logistieke en huishoudelijke taken zoals bevoorrading, opslag en distributie van goederen, maaltijden verzorgen, schoonmaken en onderhoud. Elke organisatie die medewerkers in een gebouw onderbrengt heeft met facilitaire dienstverlening te maken. De Engelse term die meestal gebruikt wordt is facility management of facility service.

De trends die binnen facilitaire dienstverlening is te bespeuren heeft (uiteraard) te maken met kostenreductie door innovatie, het nieuwe werken en diensten verlenen vanuit een overkoepelende formule. Deze trends zijn ingegeven door de krimpende facilitaire markt van dit moment. Dit blijkt uit onderzoek naar de facilitaire markt van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde in samenwerking met de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN).

Het met elkaar integreren van facilitaire taken is daardoor een voor de hand liggende tactiek. Ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen behoren tot de belangrijkste ontwikkelingen.

Dankzij de achterblijvende economische groei is er binnen organisaties nog steeds de noodzaak om de vaste kosten te laten dalen. De facilitaire kosten vertegenwoordigen één van de grootste vaste kosten van een bedrijf. Daarbij moeten we ons realiseren dat de kwaliteit van de dienstverlening van eminent belang is voor de primaire processen van het bedrijf. Het kan zelfs onderscheidend vermogen creëren voor uw bedrijf. Het realiseren van de gevraagde kostenreductie dient dus met inzet van gespecialiseerde expertise te gebeuren.

De uitbesteding van facilitaire diensten als schoonmaak, catering en beveiliging is intussen de gewoonste zaak van de wereld. Daarnaast heeft de facilitaire organisatie een keur aan andere partners, subcontractors en leveranciers tot haar beschikking. Ondanks hun externe positie maken deze partijen onderdeel uit van uw dienstverlening. Tot waar besteedt u uit: integraal, als organisatie of minimaal? De aansturing van deze partijen kan een managementuitdaging van formaat zijn.

De vanouds gescheiden vakdisciplines (vastgoed en techniek) en organisaties worden steeds meer geïntegreerd. Dit start in de top van de organisatie van huisvesting en facilities, om naar beneden door te werken. Deze integratie maakt vraag gestuurd management en optimalisatie van inkoop en overhead mogelijk.

De trend naar integratie van de aansturing van facilitaire dienstverlening zich zal voortzetten. De markt voor uitbesteding is dan ook niet homogeen, maar opgebouwd uit delen van onderliggende markten als installaties, schoonmaak, vastgoed management, beveiliging en catering. In de komende jaren zullen met name grotere organisaties overgaan tot uitbesteding of buy-outs. In deze processen zal expliciete of impliciete maincontracting een belangrijke rol spelen. Andere organisaties besluiten om de facilitaire dienstverlening binnen hun organisatie te reorganiseren en in eigen beheer te houden.

Binnen Werkgevers Drechtsteden zijn er voldoende leden die ervaring hebben met facilitaire dienstverlening en met andere leden hierover in gesprek willen gaan. Wij zijn graag bereid deze leden met elkaar in contact te brengen.

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden