Overig

Fair Solar Netwerk: 13 projecten rondom zonne-energie van start

570

Provincie Zuid-Holland

De transitieagenda van het FAIR SOLAR netwerk is gelanceerd op 22 september. Dit gebeurde live vanuit de productiehal van Exasun, waar in vroegere tijden nog werd gesleuteld aan vliegtuigonderdelen van Fokker. Tijdens het evenement kwamen prominenten uit het netwerk, waaronder wetenschapper en voormalig minister Jacqueline Cramer, bijeen om het draagvlak voor eerlijke en circulaire zonne-energie te vergroten.

Redelijk en eerlijk perspectief

Nederland is bezig met het opschalen van zonne-energie via zonnepanelen. Naar schatting zullen er in 2040 meer dan 500 miljoen(!) zonnepanelen op onze daken liggen. De explosieve groei van de vraag naar zonne-energie is nu al terug te zien in de cijfers. In 2020 zijn er 11,2 miljoen nieuwe panelen geïnstalleerd. Dit brengt het totaal op circa 40 miljoen zonnepanelen, waarvan 80% in China is geproduceerd. Met slechts 7.000 zonnepanelen die in 2019 het ‘recycle-circuit’ hebben gevonden, zijn er nog grote stappen te maken voor wat betreft circulariteit. Hier schijnt het FAIR SOLAR netwerk nu haar licht op: op zoek naar een redelijk en eerlijk perspectief omtrent zonne-energie toegespitst op deze tijd. “De focus lag voorheen op de betaalbaarheid van zonnepanelen om de energietransitie op gang te helpen. Nu is het redelijk en eerlijk om rekening te houden met de herkomst, de kwaliteit en de herbruikbaarheid van de zonnepanelen”, aldus Pepik Henneman, een van de initiatiefnemers van het FAIR SOLAR netwerk.

Transitieagenda

Het FAIR SOLAR netwerk heeft in haar transitieagenda de gevolgen van de zonne-energie transitie voor mens, natuur en economie inzichtelijk gemaakt. Door hier adequaat op te blijven bijsturen is een circulaire keten voor zonne-energie mogelijk. Hiervoor hebben we elkaar nodig: beleidsmakers, pionierende ondernemers, onderzoekers en vooral de consument. Gedeputeerde Meindert Stolk spreekt lovende woorden over de huidige samenwerking: “Van een goed idee naar meer dan 10 concrete projecten om te voorkomen dat zonnepanelen op de afvalberg belanden. Mooi hoe we dat samen voor elkaar hebben gekregen en dit netwerk hebben opgericht. Van oplossingen voor het ontwerp van nieuwe panelen, tot het hoogwaardig recyclen van de oude. Er is genoeg innovatiekracht in onze provincie! Dat helpt ons bij de stap naar duurzame energie én een circulair Zuid-Holland.”

Netwerk van doeners

Het FAIR SOLAR netwerk praat dus niet alleen over wat beter kan, maar gaat vooral doen. Er staan momenteel 13 projecten op de agenda, waarvan er 1 samen met de transitieagenda is gelanceerd: “Het is gaaf dat wij nu samenwerken met ZonNext: een weeshuis of eigenlijk marktplaats voor tweedehands zonnepanelen. Als je nieuwe panelen hebt geplaatst, kun je de oude daar kwijt. En als je geen nieuwe panelen kunt betalen, kun je hier ook terecht voor beter betaalbare tweedehands panelen”, aldus gedeputeerde Berend Potjer. Veel zonnepanelen worden binnen 20 tot 30 jaar van het dak gehaald. Omdat deze zonnepanelen waarschijnlijk nog jaren hadden meegekund, wordt onnodig veel e-waste geproduceerd. ZonNext(verwijst naar een andere website) verlengt de gebruiksfase van zonnepanelen, dankzij een online platform waar vraag en aanbod van tweedehands zonnesystemen worden samengebracht.

Doe je met ons mee? Bekijk dan de transitieagenda.(verwijst naar een andere website) De projecten zijn te vinden vanaf pagina 57.

Met ondersteuning van de provincie Zuid Holland

De provincie Zuid-Holland heeft als missie paden vrij te maken voor een circulair Zuid-Holland binnen de maakindustrie. De provincie is initiator en ambassadeur van deze eerste transitieagenda, die is begeleid door transitiebureau Meneer de Leeuw. De provincie Zuid-Holland steunt de verdere ontwikkeling van het FAIR SOLAR Netwerk.