Overig

Feyenoord kiest voor vernieuwbouwde Kuip FFC

683

De Stichting Feyenoord moet zich de komende zes maanden volledig inzetten op het uitwerken van het plan van het consortium FFC tot een definitief ontwerp voor een vernieuwbouwde Kuip. Dat is het advies van de Verkenners na vier maanden van intensief onderzoek en het vergelijken van de diverse mogelijkheden om te komen tot een solide, toekomstbestendige huisvesting van Feyenoord.

De door de Verkenners Wim van Sluis, Jos van der Vegt en Hans Vervat gepresenteerde eindconclusie betekent dat het ontwerp van Red de Kuip dus niet de voorkeur geniet en na een nek-aan-nekrace als laatste alternatief afvalt. In een eerder stadium waren reeds zo’n tien andere ontwerpen voor een nieuwe huisvesting door de Verkenners als ‘niet de allerbeste optie’ betiteld.

Realisatie van het plan van FFC, dat bestaat uit BAM, AM en Siemens, wordt door de Verkenners om meerdere redenen als het meest kansrijk geacht en nadere uitwerking hiervan verdient volgens hen daarom vanaf nu alle inzet en aandacht. Het advies van Van Sluis, Van der Vegt en Vervat wordt overgenomen door de Stichting Feyenoord (vertegenwoordigers van BVO Feyenoord, Stadion Feijenoord N.V., Sportclub Feyenoord en Supporters).

De Verkenners gaven tijdens de presentatie van hun eindadvies complimenten aan zowel de plannenmakers van FFC als die van Red de Kuip. Voor beide plannen geldt volgens hen dat ze haalbaar zijn, fraai ogen, en Feyenoord echt goed verder kunnen helpen.

Totale kosten worden geraamd op zo’n 200 miljoen euro. Daarnaast worden met FFC de plannen voor de nieuw te bouwen trainingsaccommodaties ten bedrage van 16 miljoen euro nader uitgewerkt.

FFC levert aanzienlijk meer nieuwgebouwde vierkante meters, zodat het plan beter exploiteerbaar lijkt dan dat van Red de Kuip. Daarnaast is er bij de Verkenners twijfel blijven bestaan inzake de steilheid van de derde ring die onderdeel uitmaakt van het plan van Red de Kuip. Uit presentaties is daarnaast gebleken dat FFC technisch beter is uitgewerkt en dat FFC veel meer ervaring heeft met het bouwen van stadions. Het vernieuwbouwplan FFC gaat uit van een ‘state of the art’ stadion met circa 70.000 zitplaatsen, circa 90 business units, circa 6.300 business seats met alle moderne voorzieningen voor tijdens de wedstrijden en biedt vele gebruikersmogelijkheden ook op niet wedstrijddagen. Daarnaast geeft het vernieuwbouwstadion de beste mogelijkheden voor Feyenoord om op topniveau in Nederland te komen en te blijven, door een aanzienlijke verhoging van het spelersbudget.  Tevens kan het grootste stadion van Nederland een grote maatschappelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Sportcampus, de stadiondriehoek en een belangrijke impuls worden voor de verdere ontwikkeling van Rotterdam Zuid.

Dick van Well sprak namens de Stichting Feyenoord dank en waardering uit voor het vele werk van de Verkenners, alsmede van alle partijen die de afgelopen maanden grote betrokkenheid bij de toekomst van Feyenoord hebben getoond door met plannen en ideeen te komen. Van der Well: ‘De komende zes maanden zal er hard gewerkt moeten worden om het plan van FFC verder te vervolmaken en om partijen te benaderen die ons kunnen en moeten helpen bij de realisatie van dit voor Feyenoord en Rotterdam cruciale project. Opdat wij naar ik hoop en aanneem, daarna snel kunnen melden dat we als club, stad en marktpartijen samen definitief aan de slag gaan met de vernieuwbouw van de geliefde Kuip.’