Overig

Frisse wind voor Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk

584

De Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) heeft sinds september jl. een nieuwe voorzitter, Krien van Beek. We praten met haar over heden en toekomst van de BIM.
Krien van Beek is Terminal Manager bij Stolthaven Moerdijk. Deze wereldwijd opererende dienstverlener van geïntegreerde transportoplossingen voor vloeibare chemicaliën, plantaardige oliën, zuren en andere ‘specialty liquids’ heeft zich eind 2011 in Moerdijk gevestigd. “Binnenkort gaan wij hier nog een containerdepot ontwikkelen,” zegt Van Beek. Genoeg te doen dus voor Van Beek. Toch weerhield dit haar niet om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de BIM. “Ruim 90% van de bedrijven hier in Moerdijk is lid van de BIM. Ik vind het belangrijk dat er een goede en actieve ondernemersvereniging is, vandaar dat ik mij heb aangemeld voor het voorzitterschap.” Er zijn nog meer nieuwe bestuursleden gekozen (zie kader, red.) maar voorlopig blijft het nog enkele maanden bij het oude. “De afgetreden voorzitter Jan Peters blijft tot de zomer volgend jaar actief binnen het bestuur,” zegt Van Beek. “Wij maken nog even dankbaar gebruik van zijn kennis en ervaring. Het is lastig om Jan op te volgen, maar er liggen genoeg zaken en ideeën waarmee wij kunnen voortbouwen en nieuwe accenten leggen.” Het nieuwe bestuur heeft al een ‘agenda’ samengesteld waarmee het zich de komende tijd gaat bezighouden. “Wij vinden het netwerk belangrijk; weet wat je buren doen. Wat gebeurt er allemaal op het industrieterrein en hoe kun je elkaar helpen? Daarnaast willen we meedenken om bijvoorbeeld kosten te besparen en vergunningentrajecten te versnellen en te vereenvoudigen. Dat geldt ook voor procedures en rapporten, waarom steeds het wiel opnieuw uitvinden? Hierover praten we met gemeenten, provincie en het havenschap. De contacten met de overheden zijn goed, maar omdat de belangen niet altijd hetzelfde zijn, botst het ook wel eens. Niet erg, want uiteindelijk gaat het om het grote geheel.” Zo heeft de BIM een reactie ingebracht naar aanleiding van de concept Havenstrategie 2030. Van Beek: “Ambitieuze plannen. De havenstrategie mag van ons echter concreter waar het gaat over de financiering van de plannen. Ook moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt voor wat betreft economische groei ten opzichte van leefbaarheid van de omliggende kernen. Iets wat in onze ogen essentieel is om conflicten op het gebied van bijvoorbeeld geluid- en stankoverlast te voorkomen. Wij houden ons voorlopig dus vooral met hoofdzaken bezig. Daarom hebben bijvoorbeeld de lantaarnpalen op het industrieterrein niet onze prioriteit, maar wel veiligheid gerelateerde zaken zoals het alerteringsysteem dat in het geval van een incident snel en betrouwbaar bedrijven en burgers moet informeren en hetzelfde geldt voor het thema veiligheid op het terrein en in de zeehaven. Daarnaast houden we succesformules in ere zoals de werkgroep voor KAM-coördinatoren. Sterker nog, dat willen we ook voor HR-managers gaan opzetten. Veel bedrijven hebben immers te maken met dezelfde problematieken zoals bijvoorbeeld aansluiting vinden op het onderwijs en het werven van technisch personeel. Het is daarbij niet onze intentie om alleen de directeuren van de bedrijven bij elkaar te krijgen, maar we zoeken naar de link op alle niveaus.”

Overleggen
De BIM wil met het nieuwe bestuur een frisse wind laten waaien op het haven- en industrieterrein. “Er zijn zo’n 400 bedrijven waarvoor we actief zijn. Ruim 90% betaalt trouw hun bijdrage, maar we horen ook wel reacties van wat doen jullie hier nu mee? In elk geval organiseren we vier bijeenkomsten per jaar. Wij merken dat er behoefte is om elkaar beter te leren kennen. Daarom koppelen we onze bijeenkomsten het liefst aan bedrijfsbezoeken. Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen en verder zijn wij vertegenwoordigd in overleggen zoals met de Burenraad, met de burgemeester en wethouders van de gemeente en zijn we een samenwerking aangegaan met de BZW, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. Dit is een ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. Daarin komen ook zaken aan de orde die ons in Moerdijk aangaan. Daarin geven wij als BIM onze input.”

Samen sterk
De BIM wil graag intensiever met bedrijven in gesprek gaan. “Wij willen weer duidelijk voor het voetlicht krijgen wie we zijn en wat we doen. En wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het onderlinge contact kan beter. We vragen onze leden om inbreng bij concrete onderwerpen. Daarbij zijn we er ons ook van bewust dat onze communicatie beter kan, zo is de website aan een upgrading toe. Zo vinden we ook dat onze bijeenkomsten beter bezocht kunnen worden. Allemaal zaken waarin we ons kunnen vastbijten. Het zou prettig zijn als ook de leden de nodige input leveren; wensen en ideeën zijn van harte welkom. Samen staan we sterk, nietwaar?” Van Beek ziet het als een uitdaging om met haar bestuur de BIM als een actieve club ondernemers op de kaart te zetten. Zij besteedt op dit moment een dag per week aan de ondernemersvereniging. “Het is nu even een drukke periode, maar ik doe het met veel plezier. Als er straks wat zaken op de rit staan, zal het tijdsbeslag minder zijn.”