Overig

Geldstromen

529

De laatste jaren zijn veel meer mensen dan voorheen bezig met het beheer van hun geld. Veelal noodzakelijk door de omstandigheden waarin je terecht kunt komen na ontslag, scheiding of arbeidsongeschiktheid is het noodzakelijk om goed inzicht te hebben in met name de uitgaven. Daarnaast heeft bijna iedereen wel te maken met een woekerpolis of een pensioenfonds die niet de voorspelde gouden bergen beloven.

Ook binnen bedrijven is de aandacht voor liquiditeit belangrijk. Daar is al veel langer aandacht voor, met name gedreven door banken, investeerders of eigenaren. Tevens is het plezierig als voor de korte termijn zicht is op welke bedragen gaan binnenkomen – op basis van de gemiddelde betaaltermijn van debiteuren – en welke er uit gaan naar leveranciers.

Hoe houd je dit nu goed inzichtelijk? Tsja, de historie zit in het boekhoudpakket, verdeeld over de diverse rubrieken en grootboekrekeningen. De toekomst wordt veelal gelinkt aan de begroting voor de komende tijd en doorgaans wordt hier een Excel-sheet voor gebruikt. Veel typewerk en uitdagende formules. Voor administrateurs en controllers prachtig werk om te maken, maar wees eens eerlijk, wie betrapt zichzelf nooit op foutje met soms vervelende gevolgen?

Dat moet slimmer kunnen. Wij gebruiken al enige tijd een rapport dat is gemaakt met behulp van QlikView. Deze rapportagetool put de data uit verschillende bronnen. Dus voor een liquiditeitsprognose wordt de historie uit het boekhoudpakket gehaald, voor toekomstige zaken uit een begroting. Ook behoort extrapoleren tot de mogelijkheden. En als klap op de vuurpijl kunnen belangrijke componenten als omzet en betaaltermijnen voor toekomstige perioden worden aangepast.

Geïnteresseerd? Bel me en ik laat je graag de mogelijkheden zien!

– Jan Klop