Overig

Gloednieuwe hogedrukstoom ketels maken Europa’s grootste slibverwerker nagenoeg energieneutraal

489

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft begin april twee NEM-ketels en een Siemens stoomturbine in bedrijf genomen. De grootste verwerker van zuiveringsslib van Europa is hiermee in één stap nagenoeg energieneutraal geworden, en uniek in de branche.

De hoeveelheid opgewekte elektriciteit staat gelijk aan het verbruik van 7.000 tot 8.000 huishoudens. NEM Energy BV (NEM) is de enige Nederlandse fabrikant van stoomgeneratoren voor industrie en energiecentrales. De twee ketels genereren stoom uit restwarmte die vrijkomt bij de verbranding van het slib. Deze stoom drijft onder hoge druk een turbine aan die op zijn beurt elektriciteit genereert. SNB wekt die voor eigen gebruik op. Daarnaast produceert de installatie ook lagedrukstoom die bijvoorbeeld wordt gebruikt bij het voordrogen van het slib en het terugwinnen van grondstoffen.

De montage van de ketels op het terrein van SNB startte in september 2014 na een voorbereidingstijd van een jaar. De installatie werd voor dat doel twee keer gedeeltelijk stilgelegd. Marcel Lefferts, directeur van SNB: “Je kunt het vergelijken met een openhartoperatie. NEM slaagde erin om achtereenvolgens twee bestaande ketels te verwijderen en te vervangen door de nieuwe ketels, terwijl de installatie grotendeels bleef draaien. De doorlooptijd van het project moest tot een minimum beperkt blijven. Dat heeft NEM meer dan waar gemaakt.”

NEM CEO Gerard Van Dijk zegt hierover: “Dit project past precies in waar ons bedrijf voor staat. Wij opereren op de grenzen van wat technisch mogelijk is. Ook zijn wij als geen ander in staat om een dergelijk complex project te managen. Op het hoogtepunt waren er 250 mensen op locatie aan het werk.” Met de ketels vergroot SNB de productie van groene stroom met ongeveer een factor negen. Dat levert SNB en haar aandeelhouders milieuwinst en een fikse kostenbesparing op, wat direct bijdraagt aan de afspraken die de aandeelhoudende waterschappen in het Klimaatakkoord hebben vastgelegd.

Eén van die afspraken is om dertig procent op energieverbruik te besparen in de periode 2005 tot 2020.