Overig

Goed toekomstperspectief

518

De besluitvorming over het Logistiek Park Moerdijk bevindt zich in de laatste fase. Ik zie een goede toekomst voor het LPM als onderdeel van de havenstrategie Moerdijk

De logistieke sector in Brabant heeft in de afgelopen 10 tot 20 jaar een onderscheidende koppositie in de logistieke sector binnen en buiten Nederland opgebouwd. De basis hiervoor was gelegen in de uitstekende geografische ligging van de regio, tussen de mainports en belangrijke Europese afzetmarkten. Dat geldt zowel voor de Noord-Zuid-corridor richting België en Frankrijk als de West-Oost-corridor naar Duitsland, Centraal en Oost-Europa. De ambitie is om deze Europese koppositie minimaal te handhaven, en waar mogelijk te versterken. De bestaande en mogelijk nieuwe Brabantse bedrijven zijn hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk, door het benutten van marktkansen via logistiek ondernemerschap. De randvoorwaarden voor de groei van logistieke activiteiten in Brabant worden daarbij gecreëerd door regionale overheden, intermediairs en onderwijsinstellingen.

De sector logistiek heeft zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld vanuit de traditionele vervoer en opslag activiteiten in de regio. Dit is duidelijk te merken in de distributiecentra in de regio, waar tegenwoordig veel meer waardetoevoegende activiteiten plaatsvinden dan alleen op- en overslag. Brabant kent enkele honderden grote en kleinere distributiecentra, waar waarde wordt toegevoegd aan de goederen die aangevoerd en bewerkt worden. Deze activiteiten variëren van om- en uitpakken, labellen, snijden, mengen en mixen en kwaliteitsinspecties tot en met complete assemblage en reparatie van producten. Daarnaast worden in steeds meer distributiecentra retourstromen behandeld, waarbij voor producten wordt beoordeeld of ze onder de garantie vallen en eventueel gerepareerd moeten worden. Door de opkomst van al deze activiteiten vindt meer en meer ketenregie bij Brabantse bedrijven plaats, wat leidt tot een sterker gewortelde logistieke sector. Het succes van de logistieke sector in Brabant zorgt ervoor dat de Brabantse regio’s elk jaar hoog eindigen in de verkiezing van de logistieke hot spot van Nederland.

De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk is een logische uitbouw van de sterke logistieke positie van (West-)Brabant. Het LPM wordt een van de grootste logistieke parken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage. Vanwege de gunstige locatie van het LPM ten opzichte van de havens van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk, zal dit logistiek park een zeer sterke bijdrage leveren aan de economische kracht van de regio West-Brabant en de provincie als geheel. Met het havenschap als ontwikkelaar en beheerder zie ik een goed toekomst perspectief voor het LPM.

– Yves de Boer