Overig

Halen en brengen bij onafhankelijke Burenraad Moerdijk

567

Toen Guus Govaart anderhalf jaar geleden de vacature zag waarmee De Burenraad Moerdijk kenbaar maakte op zoek te zijn naar een nieuwe voorzitter, raakte hij getriggerd en besloot hij te solliciteren. Echter niet voordat hij research had verricht naar het overlegorgaan, want hij had er nog nooit van gehoord. Hij was niet de enige, want De Burenraad was bij buitenstaanders óf onbekend óf stond bekend als een onduidelijke praatgroep.

Dat misverstand helpt Govaart graag uit de wereld. “Ik ben een bouwer, dus er gaat veel gebeuren. Dat proces is al in gang gezet.” Vice-voorzitter Frans Gerritsma, die op 22 april 2004 al aanwezig was tijdens de allereerste vergadering van het overlegorgaan, beaamt dat de meerwaarde van De Burenraad in de toekomst nog duidelijker zal worden.

Al ruim een decennium komen vertegenwoordigers vanuit de op het industrie- en haventerrein gevestigde of te vestigen bedrijven, het Havenschap Moerdijk, de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en inwoners en bewonersorganisaties uit de om het industrie- en haventerrein gelegen woonkernen eens per kwartaal bij elkaar om te overleggen. Het doel van de bijeenkomsten, met een gemiddelde opkomst van zo’n 30 personen, is het vergroten van de kennis over activiteiten die plaatsvinden op het industrie- en haventerrein en het verstrekken van informatie over de manier waarop deze activiteiten worden uitgevoerd en ervaren, en het daarop aanspreken van elkaar. “Het leek mij best een belangrijk overlegorgaan, dus ik vond het vreemd ik het helemaal niet kende toen ik de advertentie las,” vertelt Govaart. “Ik ben geboren in Zevenbergen, maar later naar de Randstad verhuisd. Mijn bedrijf Aerde Advies & Bouwmanagement is echter gevestigd in Tilburg en ik woon inmiddels weer in Zevenbergen. Ik ken de regio goed, maar had dus nog nooit van De Burenraad gehoord. Het bleek dat de organisatie redelijk in zichzelf was gekeerd, dus dat verklaarde een hoop. Ik had direct het gevoel dat ik van waarde kon zijn om de positie van De Burenraad te versterken.”

Verhitte discussies
Tijdens de eerste vergadering die hij bijwoonde, was Govaart naar eigen zeggen flabbergasted. “Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik zag partijen helemaal losgaan tegen elkaar. De emoties liepen bij bepaalde onderwerpen hoog op, met verhitte discussies tot gevolg. Er waren ook veel misvattingen. Ik moest uitleggen dat de privaatrechtelijke kant van het Havenschap niet gaat over vergunningen en meer van dat soort zaken. Wat vooral belangrijk was, is dat we terug moesten naar de basis. De vraag ‘waarom zitten we hier als buren met elkaar aan tafel?’ moest opnieuw worden beantwoord.” Gerritsma: “Moerdijk heeft qua gebeurtenissen natuurlijk een vrij roemruchtig verleden en dat dragen verschillende partijen nog als een molensteen achter zich aan. Het idee dat bedrijven en de overheid onbetrouwbaar zijn, moet slijten. Dat heeft tijd nodig. De recente brand bij Shell kwam voor diverse omwonenden redelijk bedreigend over, maar er zijn geen excessen uit voortgevloeid. Die explosie en brand zijn voor Shell zelf trouwens de grootste klap. Maar voor oude koeien en negativisme zitten we niet bij elkaar. Bij De Burenraad draait het om in contact treden met elkaar en het kweken van wederzijds begrip. Als wij zo problemen en escalaties kunnen voorkomen, wordt de overheid veel minder met dat soort zaken belast. Die neemt tegenwoordig sowieso al minder verantwoordelijkheid. Probeer ook daarom wat kan eerst zelf op te lossen en voer de dialoog.” Govaart: “Het is echt niet zo dat als een toezichthouder de andere kant opkijkt, er snel een kraantje wordt opengedraaid om gevaarlijke troep weg te laten lopen. Maar we hebben in Moerdijk te maken met zo’n complex geheel, dat 100 procent perfectie onmogelijk is. Maar als er eens iets niet goed gaat, moeten we niet ineens allerlei indianenverhalen de wereld in helpen. Dat strookt niet met de perceptie.”

Complexe vraagstukken
Gerritsma benadrukt dat De Burenraad Moerdijk, in tegenstellig tot sommige andere Burenraden, geheel onafhankelijk opereert. “Wij bepalen onze eigen koers.” De Burenraad wil vooral een platform zijn, waar buren met elkaar in conclaaf kunnen over de meest uiteenlopende zaken. Govaart: “Los van of je ergens recht op hebt, kun je gewoon de discussie voeren. Wij willen niet het industriegebied verankeren in de maatschappij, maar ondernemers verankeren in de maatschappij. De belangen op het industriegebied zijn groot, terwijl Moerdijk een relatief kleine gemeente is. Met beperkte middelen moeten er complexe vraagstukken worden opgelost. Dat is voor alle betrokkenen een uitdaging, maar ik weet zeker dat we het met elkaar kunnen. Het industriegebied gaat niet weg en de bewoners voorlopig ook niet, dus je moet op de meest prettige manier met elkaar dealen. Met De Burenraad willen we naar een situatie toe waarbij partijen niet alleen iets komen halen, maar ook komen brengen. Een gezonde wisselwerking met ieders belang in het achterhoofd; daar willen we naartoe.” Gerritsma: “De zoektocht naar synergie zal uitwijzen dat De Burenraad zeker geen onbenullige praatclub is, maar een serieus overlegorgaan met tastbare resultaten.”