Overig

“Het besef dat we elkaar vroegtijdig moeten vinden, is bij iedereen geland

481

De driehoek economie, arbeidsmarkt en onderwijs versterken; dat is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Sliedrecht. Om de ambities om te zetten in concrete acties is het leggen van slimme verbindingen en samen-werking met partners een absolute noodzaak voor het behalen van successen. “Het besef dat we elkaar vroegtijdig moeten vinden, is bij iedereen geland”

Wethouder Hans Tanis en Albert Visser, bestuurslid van het Griendencollege, hebben elkaar al gevonden en vertellen waar de kansen liggen.

“Organiseren, faciliteren en verbinden is onze rol, maar dat  kunnen we niet zonder medewerking van het onderwijs en het bedrijfsleven. Met elkaar moeten we Slie-drecht meer op de kaart zetten. Vanuit economisch oogpunt hebben we namelijk goud in handen. Sliedrecht herbergt veel mooie baggerbedrijven, toeleveranciers en andere organisaties waar we trots op mogen zijn. Dat hebben we de afgelopen jaren veel te weinig uitgevent,” legt Tanis uit. Die bescheiden houding hielp niet mee bij het enthousiasmeren van leerlingen voor een baan binnen de gemeentegrenzen. “Onbekend maakt onbemind. Veel jongeren zijn zoekende. Vaak ook omdat ze niet weten wat een beroep precies behelst. Om daar meer duidelijkheid over te scheppen, zijn er diverse initiatieven ontplooid. Denk bijvoorbeeld aan het Baggerfestival, waarbij verscheidene bedrijven uit de maritieme sector en waterbouw zich presenteerden, en Grienden on Stage, het jaarlijkse beroepenfeest dat een lokaal ondernemersnetwerk voor VMBO-leerlingen faciliteert. Als gemeente willen wij zo min mogelijk schoolverlaters en vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Van dat belang zijn onze partners zich ook bewust.” Hoewel het vanwege een verschillend ritme binnen onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid soms een lastige puzzel is, ziet Tanis toch duidelijk progressie. “Er is een kentering ontstaan. Men heeft meer begrip voor elkaars positie en het besef dat we elkaar vroegtijdig moeten vinden is bij iedereen geland.” Het zijn woorden waar Visser zich in kan vinden. “Grienden on Stage is daar een goed voorbeeld van. Tijdens de eerste twee edities presenteerden ruim 100 bedrijven zich en was ook de lokale overheid aanwezig. Een belangrijke missie van Grienden on Stage is om VMBO-ers kennis te laten maken met lokale organisaties en te laten ontdekken waar hun interesse ligt. Het is allemaal oriënterend, maar wel met de blik op de toekomst.” Het project omhelst meer dan alleen de netwerkmiddag in De Lockhorst. In de aanloop daar naartoe worden de leerlingen in de reguliere lessen klaargestoomd. Ze maken visitekaartjes, leren sollicitatiebrieven schrijven en oefenen hoe ze zich het best kunnen presenteren. “Ook vloeien er bedrijfsbezoeken uit voort, net als stages en vakantiebaantjes.” En zo wordt ‘onbekend maakt onbemind’ steeds meer ‘bekend maakt bemind’.