Overig

Het CDA kiest voor het MKB!

479

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin) is lijsttrekker voor het CDA. Geen eenvoudige taak in Rotterdam. Het CDA is niet zo groot met 3 van de 45 zetels, maar wat wil het CDA voor ondernemers?

Rotterdam samen sterker maken. Dat is wat het CDA wil. De partij legt duidelijk een link tussen onderwijs en het bedrijfsleven. “Rotterdam is een jonge stad die geen last heeft van vergrijzing. We beschikken over een geweldig potentieel van jonge mensen die aan de slag willen, en in Rotterdam zijn banen. Ik ben er trots op dat het deze bestuursperiode is gelukt om het aantal voortijdig schoolverlaters stevig terug te dringen. Goed voor de jongeren zelf en voor de werkgevers. Die zitten te wachten op goedopgeleide jongeren. Te vaak wordt er nog  gekozen voor opleidingen die weinig kans op werk bieden. En eerlijk is eerlijk, een goede opleiding kiezen is ook moeilijk. Ouders spelen een belangrijke rol bij de opleidingskeuze van hun kinderen. Daarom starten we eerder met beroepsoriëntatie en betrekken ouders en ondernemers hier nauw bij. Een mooi voorbeeld is dat alle Rotterdamse scholieren in groep 6 en 7, in samenwerking met Deltalinqs, tegenwoordig naar de haven gaan en daarover les krijgen. Zo kunnen ze zien wat de haven te bieden heeft. De wens van ouders om hun kind in een schoon beroep te zien mag niet betekenen dat werken in de techniek afvalt. Dat beeld bestaat helaas wel. Samen met ondernemend Rotterdam wil ik opleiden voor banen die bestaan.

Verder stelt De Jonge dat het afgelopen moet zijn met verdere lastenverzwaring voor het MKB. “Het VVD-PvdA kabinet heeft niets anders gedaan dan lasten verhogen. Dat valt niet meer uit te leggen.”

Ook wil hij een oplossing bedenken voor het verkrijgen van kredieten. “Landelijk gezien wordt slechts 30% van alle kredieten die het MKB aanvraagt verstrekt. Dat is veel te weinig, want in tijden van crisis moet je als ondernemer juist kunnen investeren. Daarom stelt het CDA voor om kredietunies te stimuleren, zodat bedrijven elkaar kunnen helpen door  tegen gunstige voorwaarden geld te lenen. Een ander voorstel van De Jonge is dat de gemeente Rotterdam bij gelijke geschiktheid een opdracht gunt aan een ondernemer uit de regio. Zo is het mogelijk om de eigen lokale economie te steunen.

“Het MKB zorgt voor 60% van de werkgelegenheid, of het nu om winkelketens of familiebedrijven gaat. De rem op economische ontwikkeling moet er af.”

De Jonge blijft een link leggen tussen onderwijs en bedrijfsleven. “Het gaat niet alleen maar slecht met de werkgelegenheid in Rotterdam. In de haven bijvoorbeeld komen, ook als gevolg van oudere werknemers die met pensioen gaan, een paar duizend banen beschikbaar. Wij kunnen het ons niet permitteren om de Rotterdamse jongeren zonder diploma, of met een verkeerd diploma, langs de kant te laten staan en die vacatures onvervuld te laten. Dat is slecht voor die jongeren, voor ondernemers en dus voor de stad. Dat moeten we niet willen!”