Overig

Hoe de overheid met eHerkenning zichzelf (én ons) aan het werk houdt

803

In het verleden is de overheid ontstaan om burgers veiligheid te bieden. Als de mensen hun huis uit gingen om op het land te werken, dan zorgde een groepje mensen ervoor dat er bijvoorbeeld niet werd ingebroken. Deze oppassers werden betaald door middel van afdrachten door de men-sen die bescherming kregen. In de huidige tijd is de taak van de overheid feitelijk niet anders en betalen we via belastingen.

Om die belastingen te kunnen betalen kregen we tot een aantal jaren terug papieren aangiftebiljet-ten van de overheid. Daarop gaven we aan wat wij vonden dat we moesten betalen en vervolgens maakten we dat geld over. Een logische ontwikkeling was dat de aangiften digitaal verstuurd moesten worden.

De software die hiervoor nodig was, werd door de overheid geschreven en iedereen kon “kosteloos” aangiften doen. Inmiddels zijn we zo ver dat we onze digitale communicatie beter willen beveiligen en zijn de gebruikersnaam en het wachtwoord die we gebruikten niet meer afdoende. Bedrijven moeten nu communiceren via eHerkenning. Die benaming fascineert mij. Herkennen betekent volgens Van Dale “weer kennen”. Dit wekt de suggestie dat de Belastingdienst u blijkbaar eerst niet meer kende. Persoonlijk heb ik dat helaas niet zo mogen ervaren.

Maar terug naar waar ik u graag over wil bijpraten. De overheid heeft bedacht dat private partijen de software voor eHerkenning moeten aanbieden. En niet geheel verrassend brengen deze partijen een bedrag in rekening als u eHerkenning bij hen wil afnemen. U moet dus betalen om uw belastingen te kunnen betalen.

In Den Haag zijn ze op dit punt inmiddels ook wakker geworden en is er een oplossing bedacht. Nu zou je verwachten dat de overheid de bedrijven die eHerkenning ontwikkeld hebben bedankt voor hun diensten en de software koopt om deze kosteloos aan de burgers aan te bieden. En de werknemers van deze bedrijven worden gewoon ambtenaar en kunnen de software onderhouden.

Helaas is dit niet het geval. Er wordt nog een schil aan de overheid toegevoegd door het opzetten van een compensatieregeling, zeg maar een nieuwe toeslagenregeling. De vergoeding bedraagt € 24,20 per jaar. Dit is dan wel weer inclusief btw. Een deel mag u dus gelijk weer terugstorten. Ook maakt het niet uit wat uw werkelijke kosten waren. Deze kunnen hoger zijn dan de compensatie. De regeling geldt voorlopig voor 2 jaren. Daarna zal het kabinet kijken of het betalen van een vergoeding nog steeds de “beste” oplossing is.

De vergoeding moet u zelf aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf september 2020 kan dat voor de periode tot en met augustus 2021, en in september 2021 weer voor het volgende jaar. U zult dus ook weer tijd en geld moeten steken in het verkrijgen van de vergoeding. En de overheid zal weer mensen moeten aantrekken om de aanvragen te verwerken.

eHerkenning is qua veiligheid voor de burgers een stap in de goede richting. Maar hoe onze overheid de praktische uitvoering heeft ingevuld is een voorbeeld van hoe onze overheid juist niet zou moeten werken.