Overig

Hoe zakelijk gebruikt u de iPad?

494

Een werkgever kan werknemers belastingvrij een iPad verstrekken als die werknemers de iPad voor tenminste 90% zakelijk gebruiken. Het aantonen van dat zakelijk gebruik is lastig, gezien de vele privématige gebruiksmogelijkheden van de iPad.

Om deze ‘onmogelijke bewijslast’ te vermijden, voerde televisieomroep RTL aan dat de door haar in 2010 verstrekte iPads als een communicatiemiddel moeten worden aangemerkt. Dan volstaat namelijk een zakelijk gebruik van 10% voor een belastingvrije verstrekking. De hamvraag is daarom of een iPad een communicatiemiddel of een computer is.

Rechtbank Haarlem heeft onlangs beslist dat bij een telefoon mondeling communicatie voorop staat, en dat dit bij een iPad niet het geval is. Een iPad moet daarom volgens de Rechtbank (voor de loonheffing) als een computer worden aangemerkt. Dit betekent dat een zakelijk gebruik van tenminste 90% vereist is om deze belastingvrije te verstrekken. Dat gebruik was niet aangetoond en dat kwam de RTL op een naheffing van € 323.687 te staan. RTL heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van Rechtbank Haarlem.

De staatssecretaris van Financiën heeft in 2011 aangegeven dat onder het begrip communicatiemiddelen ook bepaalde toestellen vallen waarbij de communicatie (zoals telefonie, sms en email) een centrale rol speelt. Hiermee doelt de staatssecretaris op de smartphones zoals de Blackberry en de iPhone. Vervolgens merkt de staatssecretaris op dat de Belastingdienst apparaten zal aanmerken als communicatiemiddel als het beeldscherm een diagonaal heeft van maximaal 7 inch (17,78 centimeter). De reden hiervan is dat het beeldscherm en de invoermogelijkheden van deze apparaten te beperkt zijn voor langdurig gebruik als computer. Tot slot heeft de staatssecretaris opgemerkt dat het werkgevers vrij staat om aannemelijk te maken dat een specifiek apparaat met een groter scherm dan 7 inch toch als communicatiemiddel dient te worden aangemerkt. Hier geeft de staatssecretaris dus een mogelijkheid om aannemelijk te maken dat de iPad een communicatiemiddel is.

Conclusie
De uitspraak van Rechtbank Haarlem treft veel werkgevers. Het aantonen dat een iPad voor tenminste 90% zakelijk wordt gebruikt is veelal niet mogelijk. Als de Belastingdienst al verstrekte iPads alsnog in de belastingheffing betrekt, zal de werkgever meestal voor de fiscale schade moeten opdraaien.

Als u reeds iPads heeft verstrekt, adviseren wij u contact op te nemen met uw fiscaal adviseur. Mogelijk kan door bezwaar te maken tegen de afdracht loonbelasting worden aangesloten bij het beroep dat RTL heeft aangetekend. Indien immers in hoger beroep komt vast te staan dat de iPad niet als computer, maar als communicatiemiddel, moeten worden aangemerkt kan een iPad mogelijk wel onbelast worden verstrekt. In dat geval is immers slechts 10% zakelijk gebruik vereist en aan deze eis zal veelal wel worden voldaan. Of hogere rechter de iPad als communicatiemiddel aanmerkt is onzeker, maar niet geschoten is altijd mis. Het zou niet de eerste keer zijn dat een rechterlijke uitspraak ons verrast.

– Jan van Neerbos