Overig

Honderd ‘Resilient Cities’ naar Rotterdam

408

Kennisuitwisseling over toekomstbestendigheid steden

Het wereldwijde stedennetwerk 100 Resilient Cities houdt van 8 tot en met 11 juli een grote internationale conferentie in Rotterdam. Dit betekent dat alle honderd steden van Houston tot Kaapstad en van Christchurch tot Athene hier zijn.

De afgevaardigden van de 100 steden delen tijdens deze dagen hun kennis en ervaringen. Ook onderzoeken de steden hoe ze kunnen samenwerken om de weerbaarheid en veerkracht van steden wereldwijd te vergroten. Rotterdam, lid van het eerste uur, is dit keer gaststad. De deelnemers bestaan uit Chief Resilience Officers, burgemeesters, managers en belangrijke partners uit de publieke, private, multilaterale en non-profitsector.

Wat is Resilience?

‘Resilience staat voor veerkracht en weerbaarheid’, zegt Arnoud Molenaar, Chief Resilience Officer bij de gemeente Rotterdam. ‘Een ‘capaciteit’ die steeds belangrijker wordt in deze tijd van vele veranderingen. Om te zorgen dat we als stad ook in de toekomst tegen een stootje kunnen en veerkrachtig blijven, houden we rekening met de risico’s én kansen en van nieuwe ontwikkelingen. Resilience is het nieuwe robuust. Daarom werkt ook Rotterdam actief aan het versterken van de veerkracht van de stad.’

‘Om te zorgen dat we als stad ook in de toekomst tegen een stootje kunnen en veerkrachtig blijven, houden we rekening met de risico’s én kansen en van nieuwe ontwikkelingen.’

Arnoud Molenaar – Chief Resilience Officer gemeente Rotterdam

Verstedelijking en klimaatverandering

Steden worden wereldwijd geconfronteerd met belangrijke trends zoals: verstedelijking, klimaatverandering en digitalisering. Het sterk en veerkrachtig maken van steden vraagt om een integrale aanpak van sociale, fysieke en klimatologische vraagstukken. Het vereist ook het doorbreken van traditionele manieren van werken en het veranderen van de samenwerking tussen bewoners, organisaties, bedrijven en systemen binnen de stad. De Urban Resilience Summit 2019 is de vierde bijeenkomst van het 100RC-netwerk en brengt afgevaardigden van 100 steden bij elkaar om samen deze en vele andere uitdagingen van onze tijd aan te gaan

Rotterdam internationale voorbeeldstad

Na de steden New Orleans, Mexico City en New York vindt de Urban Resilience Summit dit jaar plaats in Rotterdam. Rotterdam is gekozen als gaststad omdat zij wereldwijd wordt gezien als een voorloper op het gebied van stedelijke veerkracht en in het bijzonder klimaatadaptatie. Rotterdam ligt op z’n laagste punt zes meter onder zeeniveau en lanceerde in 2013 als eerste stad in Nederland een klimaatadaptatieplan. In 2016 lanceerde de stad haar eerste resilience-strategie.

Waterpleinen en multifunctionele daken

Om op alle veranderingen te anticiperen én ervan te profiteren, heeft Rotterdam samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven resilience doorgevoerd in veel projecten en initiatieven Denk bijvoorbeeld aan de waterpleinenmultifunctionele daken en Cyber Port City. Maar ook op sociaal en cultureel gebied werkt Rotterdam aan projecten waarin resilience een hoofdrol speelt. Het nieuwe programma ‘Veerkrachtig BoTu2028’ (PDF) voor de wijken Bospolder en Tussendijken is daarvan een mooi voorbeeld.

Bezoeken aan Rotterdamse programma’s en projecten

De afgevaardigden uit 100 steden delen tijdens de summit hun ‘best practices’ en innovatieve oplossingen. De deelnemers bezoeken ook verschillende locaties/programma’s in Rotterdam en Den Haag, de zogenoemde ‘Living Laboratories’. Zoals bijvoorbeeld: Bospolder-Tussendijken (programma BoTu2028), De Peperklip, Floating Farm, Dakakker, Hofbogen, Zoho Raingarden, Blue City en de Maeslantkering.

Meer informatie

Onder de naam Resilient Rotterdam wordt er hard gewerkt om de veerkracht van de stad te versterken. Dat gebeurt vanuit 6 thema’s, 7 doelstellingen en tientallen initiatieven. Iedere stad die zich bindt aan het internationale stedennetwerk 100 Resilient Cities wijst een Chief Resilience Officer (CRO) aan. Arnoud Molenaar werkt als programma manager voor de gemeente Rotterdam en is de CRO voor onze stad. De CRO brengt stakeholders, gemeente en bewoners met elkaar op een slimme manier in contact. Na de Summit zal Rotterdam de opgedane kennis met het groeiende netwerk aan burgers, bedrijven en kennisinstellingen toepassen bij vervolgacties in de stad.