Overig

Hotel Van der Valk Ridderkerk vervult de eerste wensput wensen!

578

De Wensput is een project van Stichting Dignus met als doel om onvervulde wensen of dromen van de bewoners van de zorginstellingen van Laurens in vervulling te laten gaan. Het idee van  “De Wensput” is geboren op de werkvloer, al pratend met bewoners. Verzuchtingen, zacht uitgesproken wensen en soms ook openlijk gedeelde dromen leken vaak zo eenvoudig te realiseren.

En zo ontstond de Wensput. Een soort ‘water’ put met een gleuf waar een wensmunt in geworpen kan worden. Als dat gebeurt zegt deze put: “Dank u! We gaan ermee aan de slag.”

Het Wensputteam verzamelt de wensen, en verdeelt de eenvoudig binnen Laurens zelf uit te voeren wensen onder het personeel. Voor de overige wat moeilijker te realiseren wensen worden partners gezocht. Dit jaar heeft MKB Rotterdam besloten om Stichting Dignus en daarmee De Wensput te steunen. Ze stelt haar netwerk ter beschikking en helpt ook zelf bij wensvervullingen. Stichting DIGNUS wil de partners die helpen een wens in vervulling te laten gaan, meer bekendheid geven. Daarom worden partners die een bijzondere wens vervullen, genomineerd als Het Sociale Gezicht van Rotterdam. En het Hotel Van der Valk is als eerste genomineerd. Waarom?

De ultieme wens van mevrouw Dijkstra was nog één keertje, net als vroeger, uit eten bij Van der Valk. Vroeger, alweer zo lang geleden, gingen mevrouw en meneer Dijkstra aan het eind van elke maand, als het salaris weer was uitbetaald, samen uit eten. Even tijd voor elkaar en genieten van de luxe, de sfeer en het heerlijke diner. En nu wonen ze samen bij Laurens Simeon & Anna, worden ze elke dag goed verzorgd, maar dat maandelijkse uitstapje van vroeger, werd een droom om ooit weer te beleven.

Toen het Wensputteam mevrouw Krystle van der Valk benaderde om deze mensen te verrassen met een mooi diner, toen besloot ze De Wensput te steunen. Ook andere Wensput dinerwensen heeft ze toegezegd te helpen vervullen. Wij zijn Hotel Van der Valk heel dankbaar voor hun hulp. En daarom  nomineren wij het Hotel Van der Valk Ridderkerk als het Sociale Gezicht van Rotterdam.

Vervulde wensen tot nu toe:

Een eigen lekker zittende stoel voor een bewoner die geen enkel eigen meubelstuk bezit. Alles wat in zijn kamer staat heeft hij gekregen van anderen. Nu wilde deze meneer heel graag een eigen stoel uitzoeken.

Bezoek aan Lee Towers via Radio Rijnmond gerealiseerd…

Diner voor 2 (van diverse bewoners) bij Van der Valk….

Nog te vervullen wensen zijn:

  • Meerijden in een vrachtauto. Vroeger was ik chauffeur en ik mis het.
  • Willem van Hanegem is mijn idool, graag zou ik hem eens ontmoeten
  • Het allerliefst ga ik een keertje naar een concert van André Rieu.
  • Een optreden van Lionel Richie bezoeken. Ik ben nog nooit bij een concert geweest.
  • Skiën in Zoetermeer (deze oudere dame kan dat ook nog heel goed)
  • Een busreis maken en het maakt mij niet uit waar naartoe….
  • Een dagje naar Scheveningen
  • Graag zou ik van een speciaal voor mij gemaakte Hollandse maaltijd genieten. Bijvoorbeeld hutspot of zuurkool met lekker vlees (niet uit een pot)

Aanmelden voor het in vervulling laten gaan van een wens kan bij: wensput@laurens.nl. U kunt ons ook financieel steunen door geld over te maken op IBANNR NL58ABNA0240065204  o.v.v. Wensput MKB ovv uw bedrijfsnaam.