Overig

HRM en Onderwijs, MVO: ADHD-er kan niet meekomen???? De Juf kan niet snel genoeg lesgeven!!!

473

Uit het leven gegrepen. Ik hoor het haar nog zeggen, Marco, je zoon moet aan de pillen anders kan hij niet meekomen. Dit schoot mij direct weer te binnen bij het zien van het thema van deze Rijnmond Business. Er wringt direct iets wanneer je de laatste D van ADHD en Onderwijs naast elkaar zet. Volgens mij is de persoon niet “Disorderd” maar heeft hij of zij alleen maar een iets complexere gebruiksaanwijzing. En dat is nu het mooie, juist de productiemiddelen met een complexere gebruiksaanwijzing kunnen vaak ook nog eens resulteren in onverwachte successen. Als je het dan toch over onderwijs hebt! Hoe zorgen we dat wij die complexere instrumenten in onze samenleving ontwikkelen tot briljantjes. In het onderwijs ontdekken we de gebruiksaanwijzingen die vervolgens binnen HRM moeten worden gelezen. En hoe HRM eraan toe is op dit moment durf ik niet met zekerheid te zeggen. Vaak bekruipt mij het gevoel dat HRM vanuit de risico’s wordt gestuurd en niet vanuit de kansen. Het CV moet als excuus dienen voor de HRM manager om niet de schuld te krijgen voor het falen van de medewerker. Een beetje een complexe zin wellicht. Maar een universitaire graad van een onverantwoordelijk niet betrokken persoon lijkt belangrijker dan de waardevolle inzichten en bijdragen van een intelligente betrokken ADHD-er die niet de spanningsboog had om een universiteit af te ronden. Volgens mij is het zo dat wanneer we deze lessen aan elkaar knopen we pas echt een goede invulling kunnen gaan geven aan MVO. Zo’n mooi ander onderwerp wat in de markt hangt. Het principe is toch simpel. Als je goed voor je personeel zorgt, zorgt het personeel goed voor jou. Maar ook voor de omgeving