Overig

In de B.V.

1180

Veel ondernemingen worden gedreven in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ofwel ‘b.v.’.

Anders dan een eenmanszaak of v.o.f. (vennootschap onder firma) is een b.v. een rechtspersoon met een afgescheiden vermogen. Bestuurders en aandeelhouders zijn in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de b.v.

‘In beginsel’ dus niet altijd, omdat persoonlijk handelen of wanbeleid toch tot privé-aansprakelijkheid kan leiden. Daarnaast wil de bank vaak bij – met name startende ondernemingen – dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zich hoofdelijk garant stelt of zelfs zekerheden geeft (hypotheek op de woning) voor leningen aan de b.v.

Vaak liggen ook fiscale motieven ten grondslag aan de oprichting van een b.v. Tot slot kan een b.v. beter in de markt liggen dan een eenmanszaak of v.o.f.

Het oprichten van een b.v. is in de loop der jaren een gemakkelijker en sneller proces geworden. De vroeger weleens met spanning afgewachte verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie is op 1 juli 2011 afgeschaft. Met de invoering van de flex b.v. op 1 oktober 2012 worden ook het verplichte minimumkapitaal (nu nog euro 18.000) en de vereiste bankverklaring of accountantsverklaring als bewijs voor de volstorting afgeschaft. De gang naar de notaris blijft vereist, hoewel er ook plannen van het Ministerie van Economische Zaken zijn voor ‘een kleine b.v. met standaardstatuten’ dit vereiste te schrappen. Dit uit oogpunt van lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Als notaris juich ik het schrappen van verplichte notariële tussenkomst uiteraard niet toe. Ik heb maar al te vaak cliënten die mij, vaak uit kostenoverweging, hun zaak presenteerden als ‘standaard’, toch moeten wijzen op risico’s maar ook mogelijkheden waar ze zelf helemaal niet aan hadden gedacht. Naast het belang van de individuele ondernemer vraag ik mij ook sterk af of het rechtsverkeer is gebaat bij b.v.’s zonder notariële tussenkomst. De notaris moet er immers ook voor waken dat b.v.’s niet worden misbruikt voor malafide praktijken en dient zo ook het maatschappelijk belang. En ach, met de kosten voor de notaris als deskundig en onafhankelijk juridisch adviseur valt het echt wel mee. Zeker als je beseft dat het maken van de juiste keuzen en het behoeden voor gevaren ook veel kosten kan besparen.

Het advieswerk van een deskundig notaris wordt met de invoering van de flex b.v. op 1 oktober a.s. door de daarmee ingevoerde grotere aansprakelijkheid voor bestuurders van een b.v. en ruimere keuzemogelijkheden bij de inrichting van de b.v. ook belangrijker.

Graag vertel ik in een volgende column wat meer over de gevolgen van de flex b.v.-wet, ook voor bestaande b.v.’s.

– Tony Stivaktas