Overig

In Europa zijn er lassers genoeg!

551

Als voorzitter van een zeer actieve ondernemersvereniging als Werkgevers Drechtsteden voer je vele gesprekken over tal van onderwerpen. In al die gesprekken en ontmoetingen staat altijd het belang van de in de regio gevestigde bedrijven centraal. Het ene moment zijn het vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en houden we een indringend pleidooi voor de aansluitingen N3/A15 en N3/A16, maar ook verbreding van de A15 ter hoogte van Alblasserdam/Papen-drecht/Sliedrecht. Het andere moment zijn we als bestuur aanwezig bij Drechtwerk en spreken we met onder meer de directeur a.i. en de directeur van de Sociale Dienst over de kansen van het invoeren van de Participatiewet.

In één van de ontmoetingen kwam het onderwerp van de regionale arbeidsmarkt aan de orde. Onze werkgeversorganisatie is al langer van mening dat de opleidingen in de regio dienen aan te sluiten bij de vraag in de regio. Hierover worden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met de directie van het ROC Da Vinci College. Ook ondersteunen we elk initiatief dat zou kunnen leiden tot een aanbod van hoger technisch onderwijs in de regio. Hiertoe wordt door meerdere leden van het bestuur actief gelobbyd via onder meer deelname aan stuurgroepen en andere overleg structuren.

Tijdens één van deze overleggen kwam de problematiek aan de orde van het gegeven dat in de regio een grote vraag naar gekwalificeerde lassers wordt verondersteld. Een vaststaand feit zo lijkt het. De kranten melden namelijk regelmatig berichten over de goed gevulde orderportefeuille van de scheepwerven in de regio. En deze schepen worden voor een niet onbelangrijk deel ook nog in de regio (af)gebouwd. Voeg dit bij het feit dat de capaciteit aan opleidingsplaatsen voor lassers, als mede de belangstelling voor dit vak, de afgelopen jaren substantieel is afgenomen en de conclusie ligt voor de hand.

En dan zo’n opmerking . . . in Europa zijn lassers voldoende . . . Een opmerking die me aan het denken heeft gezet. Hoe houdbaar is de stelling dat het onderwijs in de regio moet voorzien in de vraag van de in de regio gevestigde bedrijven?

Misschien toch eens anders kijken naar de regionale arbeidsmarkt?

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden