Overig

Innovatie en samenwerking!

507

Voor een goede gezonde toekomst van de BV Nederland en daarin met bijzondere aandacht voor onze mooie regio is het belangrijk dat er meer samengewerkt wordt en er meer innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. We horen het woord “innovatie” tegenwoordig erg vaak, maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Innovatie omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing van productie of productieprocessen en diensten. Hiervan is sprake als een uitvinding geslaagd is en het product in de markt gezet is.

Achter innovaties liggen altijd factoren ten grondslag waarom er een uitvinding gedaan moet worden. Een stimulans voor een nieuw product kan bijvoorbeeld zijn dat de overheid regelgeving oplegt aan een sector om de uitstoot van een proces te beperken. Als hier een technische oplossing voor wordt bedacht en dit in de markt gezet wordt, is er sprake van een innovatief proces. Hierbij is het van belang dat er een juiste samenwerking is tussen een bedrijf dat de uitstoot verminderd en een bedrijf die dit technisch voor elkaar krijgt. Hoe meer partners met kennis bij dit proces betrokken zijn, des te beter het eindresultaat.

Een voorbeeld hiervan is een scheepsmotor die tegenwoordig anders aangestuurd wordt dan tien jaar geleden. Door middel van intelligente software kan er bespaard worden op brandstof en de uitstoot beperkt worden. Met deze innovatie wordt het milieu minder belast en de eigenaar maakt meer marge doordat hij minder brandstof hoeft in te kopen.

In bovengenoemd voorbeeld is de samenwerking tussen partijen ontzettend belangrijk en moet er een vertrouwensband worden opgebouwd om tot het gewenste resultaat te komen en de kennis te delen.

Partijen moeten bereid zijn informatie uit te wisselen, goede afspraken te maken over intellectueel eigendom (ook wel genoemd: Intellectual property (IP)), mankracht vrij te willen en kunnen maken voor het project en daarnaast niet onbelangrijk; financiële mogelijkheden hebben.

In onze regio zijn er heel veel bedrijven die schitterende producten maken. Als we in staat zijn onze kennis meer te delen en de luiken van onze bedrijven durven open te zetten, ben ik van mening dat er nog meer mogelijk is in deze regio. We vergroten hiermee onze verdienkracht regionaal, nationaal en internationaal.

VMB Besturingstechniek is een bedrijf dat deze handschoen ook met u op wil pakken. Heeft u een bepaald vraagstuk? Neem vrijblijvend contact met ons op. Ons vak is het praktisch automatiseren van machines en processen. En heel vaak is hier innovatie bij nodig.

– Arie Verhoeven