Overig

inQbate wil potentie ondernemend Voorne-Putten alle kansen geven

732

Want dat er potentie op het eiland is, is wel duidelijk. Door meer samenwerking, de krachten van alle initiatieven te bundelen, is er volop gelegenheid om jongeren en (jonge) ondernemers ‘te laten kiezen voor Voorne-Putten’. Dat is het eerste wat de bestuursleden van Stichting Voorne-Putten inQbate op tafel leggen om het ondernemersklimaat in het gebied te omschrijven. Als het aan Paul Verhoef, directeur Rabobank Voorne-Putten Rozenburg, Jeroen Schras, partner Baumgardt, Brökling & Van der Rijt Advocaten, Otwin van Drunen, partner DRV Accountants & Adviseurs,

André van der Meer, directeur Campagne en Marc Noyons, directeur ProMobility ligt, komt er echter snel verbetering in de situatie. Het nieuwe initiatief inQbate moet jong en nieuw ondernemerschap en werkgelegenheid op Voorne-Putten in sneltreinvaart bevorderen.

En dat is hard nodig, want het gebied blijft onnodig achter, vertelt Verhoef. “Ik hoor al jaren van alle kanten dat dit gebied blaakt van de potentie. Tot nu toe komt dat er echter nog onvoldoende uit. Dat heeft deels te maken met de demografie. Vergrijzing hoeft op zich geen probleem te zijn, maar in combinatie met het relatief magere aandeel inwoners in de leeftijdscategorie 20 tot 45 jaar wordt de situatie er niet beter op. Wie in Rotterdam gestudeerd heeft, gaat daar vaak ook werken. En dat moet en kan anders. Er zijn in deze regio prachtige bedrijven die mooie stage-opdrachten kunnen bieden.” Om Voorne-Putten aantrekkelijker te maken, werd Stichting Voorne-Putten inQbate in het leven geroepen. Een lans breken voor de ondernemersdrift, het lef, het doorzettingsvermogen, de creativiteit en de inventiviteit van ondernemers in de regio is een belangrijk speerpunt. Van der Meer: “Dat doen wij op een overkoepelende manier. Er zijn genoeg ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen en netwerkbijeenkomsten op Voorne-Putten, maar nog meer samenwerking als groter geheel kan nooit kwaad. Met inQbate willen we grensoverschrijdend te werk gaan en een brug slaan tussen het lokale bedrijfsleven, het onderwijs, belangenverenigingen, de provincie en lokale overheid.” Op dat gebied valt nog veel te winnen. “Het is van groot belang dat er een kentering komt,” vult Schras aan. “Het doel van inQbate 2015 is helder: doorlopend wordt (innovatief) ondernemerschap op Voorne-Putten door de stichting gestimuleerd. Maar uiteraard speelt ook Rotterdam en het havengebied een rol hierin. Bij het zien en ervaren van ‘kansrijkheid’ komen verbindingen tussen die organisaties sneller tot stand en krijgt met name het (jong) ondernemerschap op Voorne-Putten nieuwe energie.”

Stichting Voorne-Putten inQbate heeft als doelstelling om het aantal starters de komende vijf jaar te verdubbelen. Het eerste concrete wapenfeit van Stichting Voorne-Putten inQbate is het organiseren van de Ondernemersprijs Voorne- Putten 2015, met als thema ‘Jeugd van nu. Ondernemers van morgen’. Op donderdag 12 november worden in theater De Stoep de Ondernemersprijs, de Startersprijs en de Jeugdjuryprijs uitgereikt. Van Drunen: “De avond duurt van 17.00 uur tot 22.00 uur en we hopen dat er in die periode veel kruisbestuivingen ontstaan. Bijvoorbeeld de eerste contacten tussen bedrijven en scholieren die kunnen leiden tot stageplekken of kennisuitwisseling tussen organisaties die actief zijn binnen dezelfde sector.” Verhoef: “Onderwijsinstellingen hebben dringend behoefte aan goede stageplaatsen voor hun leerlingen en de diverse branche- en ondernemersverenigingen concentreren zich op de belangen voor hun leden. De gemeenten hebben een eigen wijze om ondernemerschap en werkgelegenheid te stimuleren, maar inQbate 2015 is ‘eiland-overstijgend’ waarbij alle organisaties één gezamenlijk doel hebben; Voorne-Putten een broedplaats maken voor nieuw ondernemerschap.” Momenteel kent Voorne-Putten ongeveer 1000 startende bedrijven per jaar. Stichting Voorne-Putten inQbate heeft als doelstelling om dat aantal de komende vijf jaar te verdubbelen. Van Drunen: “Starters zijn niet alleen jongeren die voor zichzelf gaan beginnen. Het kunnen ook veertigers zijn die besluiten iets anders te gaan doen in hun werkzame leven of bestaande ondernemingen die nieuwe kansen zien of het roer omgooien. Het is een gevarieerde groep, die met de juiste handvatten in veel gevallen succesvol kan zijn. Onze doelstelling is scherp, maar haalbaar. Hiermee tonen wij ook onze ambitie. Goed voorbeeld doet hopelijk volgen. De markt is er in ieder geval naar om met goede moed aan de slag te gaan en iets op te bouwen. Overnames en samenwerkingen nemen in rap tempo toe en de economie is uit het diepste dal. In dat opzicht had ons nieuwe initiatief op geen beter moment van start kunnen gaan.”