Overig

Internationale hoofdkantoor Fokker ‘ready for take-off‘

736

De gemeenteraad van Papendrecht is akkoord gegaan met het vrijgeven van het ontwerp voor het nieuwe internationale hoofdkantoor van Fokker. Daarmee is een volgende stap gezet om het hoofdkantoor van hét Nederlandse aerospace-bedrijf op een centrale plek in de Drechtsteden te vestigen. Ook stemde de raad in met de financiële uitgangspunten en het beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen voor de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor.

De vliegtuigbouw heeft al een lange geschiedenis in Papendrecht. In de fabriekshallen van Fokker op het Slobbengors wordt op innovatieve wijze en met de modernste legeringen gewerkt aan tal van vliegtuigonderdelen. Het nieuwe internationale hoofdkantoor zal extra werkgelegenheid brengen én de zichtbaarheid van Fokker vergroten.

Als uitkomst van een bidbookprocedure, waarbij Fokker voor Papendrecht koos, werkte Fokker met de gemeente Papen-drecht plannen uit voor een nieuw internationaal hoofdkantoor op het Slobbengors. De gemeente Papendrecht heeft het Integraal Ontwikkelingsplan Slobbengors opgesteld en afspraken voor de toekomst vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking tussen partijen wordt gedragen door de wens van de gemeente en Fokker om de aanwezigheid van Fokker in Papendrecht en daarmee in de Drechtsteden tot ver in de toekomst zeker te stellen.

De grond onder het Fokker-complex is in eigendom van de gemeente gekomen en wordt voor een marktconforme prijs verhuurd aan Fokker. Hiermee heeft de gemeente gronden in het hart van de gemeente in eigendom, een strategische positie van blijvende waarde. Het nieuwe kantoor, dat opgeleverd zal worden voor 1 januari 2018, levert een stevige bijdrage aan de Papendrechtse economie.

Internationaal hoofdkantoor
Fokker Aerostructures heeft een nieuw kantoor nodig. Het oude kantoor is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen die gesteld worden aan een kantoor. Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan de kantoorfuncties van Fokker Aerostructures en de directie van Fokker Technologies.

Het nieuwe hoofdkantoor wordt een functioneel, flexibel en duurzaam gebouw met een hoogwaardige uitstraling, passend bij plek èn bij de cultuur van Fokker. Het huidige ontwerp sluit aan op het programma van eisen dat Fokker heeft opgesteld. Het gebouw wordt een visitekaartje voor het Slobbengors.

De gemeente Papendrecht en Fokker werken ook samen bij de opzet van een high-tech fabriek voor assemblage volgens de laatste inzichten in de Aerospace industrie.

Ontwikkeling Slobbengors
De komst van het Fokker hoofdkantoor geeft de gemeente de mogelijkheid om het Slobbengors verder te versterken. De kwaliteiten van dit bijzondere gebied kunnen beter worden benut door te investeren in het groen, de toegankelijkheid voor de inwoners van Papendrecht te vergroten en Slobbengors zo een centrale ontmoetingsplek te laten zijn voor de inwoners en bezoekers van Papendrecht, een prachtige plek aan het drierivierenpunt.

Vervolg
In de komende periode zal de gemeente samen met Fokker werken aan de volgende stappen die onder meer bestaan uit voorbereidingen van de aanbesteding van de bouw. Vanwege de omvang van de investering zal de bouw van het nieuwe hoofdkantoor Europees aanbesteed worden.