Overig

Investering in brede welvaart voor inwoners regio Drechtsteden – Gorinchem

1008

Regio DrechtstedenGemeente GorinchemProvincie Zuid-Holland en Rijk investeren in brede welvaart voor inwoners. Dit door een gerichte impuls voor oevers, onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie. De regio deal Drechtsteden – Gorinchem brengt binnen vijf jaar een omslag. Het gebied wordt minder gevoelig voor crises. Begin februari werd aangekondigd dat het Rijk 22,5 miljoen beschikbaar stelt voor deze ambitie. Inmiddels is bekend waar de miljoenen naartoe gaan. Deze worden gebruikt voor projecten rondom dynamische oevers (11,8 mln), innovatie (4,5 mln) en human capital (6,2 mln). Drechtsteden, Gorinchem en Provincie Zuid-Holland verdubbelen dit bedrag.