Overig

Werk mee aan het Port of Business ondernemerspanel

935
Port of Business logo

Enquête.

De wereld verandert in hoog tempo, de coronacrisis ondermijnt bestaande bedrijvigheid en versnelt sommige ontwikkelingen. Port of Business wil een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en ervaringen van ondernemers uitwisselen. Om hierachter te komen hebben wij Hogeschool Rotterdam gevraagd en bereid gevonden om een enquête samen te stellen. Wij verzoeken u vriendelijk om hieraan mee te werken en de vragenlijst in te vullen. Het gaat om een beperkt aantal vragen en vergt niet veel tijd. Zodra de enquête is afgerond ontvangt u van ons het rapport. Hier kunt u dan uw voordeel weer mee doen. Zo hopen wij u met Port of BUSINESS ook in deze lastige tijd van dienst te kunnen zijn! Via onderstaande link komt u bij de enquête.

https://limesurvey-kcbi.hr.nl/721613

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Team Port of BUSINESS