Overig

IT: Innovatie Technologie?!

721

In onze vorige column schreven we over de voortdenderende innovatie. ‘Maar alle vernieuwing is nog geen vooruitgang’. Zomaar een reactie die wij ontvingen. Nota bene van een IT-er; zelfs werkend bij een gerenommeerde IT-leverancier. Hij doelde op ontwikkelingen zoals Cloud, Big Data, 3D-printing en Internet of Things. ‘Hypes’, beweerde hij stellig en daarmee was de discussie ten einde. Je zou er maar klant wezen …

Wat wij zien is een 2-deling onder leveranciers in de markt. Zij die vasthouden aan hetgeen ze goed kennen, beheersen en zelf op de markt brengen en zij die doelgericht en weloverwogen zich bekwamen in de vernieuwing die het IT-landschap doortrekt. Op de korte termijn vraagt het om te investeren en dat kost marge. Maar dat levert op de langere termijn meer op. Dáár geloven wij in en dat is ook de reden dat wij een behoorlijk deel van onze tijd daar in steken.

Maar genoeg over IT-leveranciers, ook u als klant moet alert zijn om niet de afslag te missen. Want als u blijft doen wat u deed, dan krijgt u wat u kreeg. Zeker de innovaties binnen IT vragen om de nodige veranderingsbereidheid. Inmiddels kunt u met een gerust hart gebruik maken van de Cloud, dus om daarvoor nog een eigen server – in een vaak onveilige omgeving (bezemkast?) – aan te houden, geeft meer risico. Maar het gaat om meer dan de Cloud. Te vaak wordt die discussie door techneuten gedomineerd en dat belemmert het denken vanuit de business.

Als het gaat om de business dan zien wij een 4-tal ontwikkelingen die de komende tijd in ieder geval de agenda gaan bepalen. Naast de eerdergenoemde Cloud gaat het dan om Big Data,

3D-printing en Internet of Things. In de maakindustrie vindt 3D-printing al zijn weg en zien wij zelfs 3D-factories ontstaan. Als het gaat om Big Data en Internet of Things blijft de aandacht daarvoor achter. Meer als bij andere ontwikkelingen bent u daar als business aan zet! Allereerst door te bedenken welke mogelijkheden er liggen en kansen dit biedt. Om vervolgens aan te geven welke meerwaarde daar voor u ligt. Juist die beoordeling blijft bij technisch ingestelde IT-ers achterwege. Maar gelukkig is er het vakgebied van business-consultancy dat daarin voorziet.

Wij zijn van mening dat de IT-innovaties die nu op ons af komen zeker vooruitgang brengen in de manier waarop met data wordt omgegaan. Simpelweg omdat het niet meer over data maar over informatie gaat. Beveiligd, tijds- en plaatsonafhankelijk beschikbaar. Fijn toch zo’n Cloud!

– Huibert de Hek