Overig

Logistiek Park Moerdijk één van de grootste logistieke knooppunten in Nederland

725

Met ruim 140 hectare wordt het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk (LPM) één van de grootste logistieke knooppunten van Nederland. Naast opslag en distributie kunnen bedrijven hier ook met hun assemblage en verpakkingsactiviteiten terecht. Duurzaamheid en innovativiteit staat hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van deze nieuwe logistieke hotspot.

Het Havenschap Moerdijk wordt de ontwikkelaar en beheerder van het LPM. Commercieel manager Arjen Runsink en relatiebeheerder Sjaak Vaes van het Havenschap richten hun blik al op het toekomstige logistieke park ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder bij Moerdijk. Arjen Runsink: “Het totale gebied, dat zal gaan bestaan uit het zeehaven- en industrieterrein en het LPM, vormt straks één van de grootste logistieke en productieve knooppunten van Nederland. Moerdijk heeft veel te bieden. Zo is er op het haven- en industrieterrein nog voldoende ruimte voor bedrijven om zich hier te vestigen, vooral voor industrie en petrochemie in de zwaardere klassen. Naast de ligging aan water, wegen en spoor, is het voorhanden hebben van een chemische basisinfrastructuur een extra pluspunt. Deze infrastructuur biedt ongekende kansen om te aan te sluiten bij trend om lading die vroeger in bulk werd verscheept, tegenwoordig steeds meer in containers te vervoeren. Moerdijk kan de groei van goederenstromen dan ook versterken door in te zetten op de verwerking van containers die onder meer vanuit Rotterdam en Antwerpen aangevoerd worden.”

Het LPM richt zich hoofdzakelijk op de vestiging van grootschalige Value Added Logistics-bedrijven (VAL). Dit zijn logistieke bedrijven die zich, naast reguliere opslag- en distributieactiviteiten, richten op activiteiten die toegevoegde waarde hebben, zoals assemblage, om- en verpakking, montage, en reparatie. “Het LPM past helemaal in de visie die we in de Havenstrategie 2030 hebben geformuleerd. Moerdijk als ‘extended gate’ van Rotterdam en Antwerpen,” vervolgt Runsink. “Rotterdam heeft congestieproblemen. Door de directe verbinding per binnenvaartschip met Moerdijk, is Moerdijk een transparant verlengstuk van de containerterminals daar.”

Kortere wachttijden
Vooral de ‘interne verbinding’ die er tussen het haven- en industrieterrein en het LPM komt, biedt veel pluspunten. Met speciale trekkers die zijn ontworpen voor korte afstanden, kan er tussen de haven het logistieke park gependeld worden. Arjen Runsink: “De openbare weg laten we zo links liggen. Dit betekent efficiënte verlading en kortere wachttijden. Het proces van afroepen van een container tot het plaatsen voor de deur is hier straks een kwestie een half uur. Dat zorgt voor een goed planbare en uitvoerbare logistiek, tegen voorspelbare kosten en kwaliteit. Argumenten waar opdrachtgevers gevoelig voor zijn. Het gaat dus om de wisselwerking tussen het zeehaven- en industrieterrein en het LPM zo optimaal mogelijk in te richten.”

Ketenvorming
Sjaak Vaes ziet vooral kansen voor waardetoevoeging in de logistieke keten. “We streven naar bedrijven die iets toevoegen aan de goederen die gemaakt worden op het industrieterrein of die aan komen in de haven. Sterke ketens trekken niet zelden nieuwe bedrijvigheid aan. Als je dit goed organiseert gaan bedrijven elkaar aanvullen. Zo bouw je de krachtige logistieke sector in de Brabantse regio verder uit. Daarnaast doen we onderzoek naar het optimaliseren van goederenstromen. Dat kan door bundeling.” De term ketenregisseur valt. Om optimale bezettingsgraden te verkrijgen voor schepen, treinen en vrachtwagens is het aan te bevelen om goederenstromen vanuit diverse omringende locaties te bundelen tot één ‘dikke’ stroom. Vaes: “In Moerdijk zou alles samen kunnen vallen. Ketenregisseurs spelen hierbij een coördinerende rol om alles soepel en efficiënt te laten aan- en afvoeren.”

Toekomstbestendig
Volgens Sjaak Vaes is het zaak om nu al bezig te zijn met toekomstige ontwikkelingen, zoals die in de Havenstrategie zijn voorzien. “Zo kijken wij met de Provincie en Prorail bijvoorbeeld al naar de mogelijkheden om de huidige spoorverbindingen geschikt te maken voor de toekomst. Wat moet er gebeuren om hier dagelijks goederentreinen van 700 meter soepel samen te stellen en af te wikkelen? Ook veiligheid is een belangrijk onderwerp. Wij bekijken nu al hoe het toenemende vervoer over water veilig kan blijven verlopen. Zo zijn er tal van zaken die nu al de nodige aandacht vergen.”

Er moet nog veel gebeuren voordat op het LPM de bedrijvigheid kan losbarsten. “Bij logistiek gaat het om snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en faciliteiten. In Moerdijk kunnen wij hier in alle opzichten in voorzien.”