Overig

Maak arbeidsmarktbeleid structureel onderdeel van portefeuille economie!

388

Voor Werkgevers Drechtsteden is Arbeidsmarktbeleid een integraal onderdeel van haar activiteiten bij het behartigen van de belangen van de in de regio gevestigde bedrijven. Bestuursleden zijn actief in diverse werkgroepen op dit gebied en zijn frequent aanwezig bij bijeenkomsten die rondom dit thema worden georganiseerd. Ook neemt Werkgevers Drechtsteden hiertoe zelf het initiatief, zoals bijvoorbeeld in het kader van de Participatiewet. Naar de mening van onze vereniging dragen werkgevers ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dit betekent het creëren van plekken voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of voor jongeren die een BBL-, stageplek of afstudeeropdracht zoeken!

Naast dat van werkgevers een inspanning in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen mag worden verwacht is het nadrukkelijk ook een issue van vormgeven aan de groei van je onderneming. Het zijn investeringen in menselijk kapitaal die zich gaan uitbetalen. Door het slim(mer) organiseren van werkprocessen kunnen werknemers met een handicap uiterst productief én dus relatief goedkoop worden ingezet. Meerdere bedrijven in de regio zijn daar markante voorbeelden van. Daarnaast zal er zich in de nabije toekomst in meerdere vakgebieden  een tekort aan goed geschoolde arbeidskrachten voordoen. Dit kan de groei van de onderneming belemmeren. Bedrijven die al langere tijd studenten de mogelijkheid geven ervaring op te doen en niet zelden daarna in dienst treden bij dit bedrijf, zijn een goed voorbeeld hoe het anders kan!

Politiek gezien is arbeidsmarktbeleid  een onderdeel van het sociaal domein en maakt daarom veelal deel uit van de portefeuille : ‘sociaal’. Naar het oordeel van onze vereniging dus onterecht. Arbeidsmarktbeleid dient deel uit te maken van de portefeuille ‘economie’! In voorgaande alinea wordt een eerste aanzet gegeven ter onderbouwing van dit statement.  We gaan als WD de discussie hierover graag aan!

Teun Muller