Overig

Maritiem en Techniek

787

De maritieme maakindustrie en de toeleveranciers hiervan zijn voor de Drechtsteden van groot belang. Het is het enige gebied in Nederland waar deze industrie zo geclusterd is. Het is dan ook niet vreemd dat juist in de Drechtsteden veel activiteiten hieromtrent georganiseerd worden. Activiteiten met als belangrijkste doel te zorgen voor een voldoende aanwas van goed geschoolde arbeidskrachten.

Eén van deze projecten was Proeftuin Maritieme Innovatie (PMI), dit project werd in 2010 gestart en is dit jaar beëindigd. PMI was een project om onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te laten samenwerken om zo doende het vakgebied ook meer zichtbaar en interessanter te maken voor potentiele medewerkers.
PMI werd geïnitieerd door Werkgevers Drechtsteden. Haar partners waren vier MBO en HBO onderwijs-
instellingen en de brancheverenigingen in de Scheepvaart en de Scheepsbouw. De PMI heeft vanaf de start samengewerkt met diverse andere instellingen, zoals Syntens, RDM-campus, De Duurzaamheidsfabriek, de Kennisalliantie en het Pieken programma HBO in de haven en natuurlijk de Europoort. De samenwerking met de Kennisalliantie, die nu een onderdeel is van Innovation Quarter heeft weer geleid tot de Maritieme Delta. Uiteindelijk is in het project gewerkt met ongeveer 2000 studenten en 600 bedrijven en resulteerde in een flink aantal blijvende activiteiten. Ook heeft PMI er toe bijgedragen dat de instroom van leerlingen op alle niveaus in de techniek een aanmerkelijke stijging kent de laatste jaren.

Het is dan ook van groot belang dat de kracht van onze regio blijvend aandacht krijgt. Verschillende projecten uit de PMI zullen zelfstandig verder gaan, zoals Maritime Innovation Experience, dat in december dit jaar weer georganiseerd gaat worden. Ook de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs en tussen de diverse onderwijsinstellingen zal blijvend zijn.
Natuurlijk wordt er ook gedacht over nieuwe initiatieven, één er van is de organisatie van een techniek-week volgend jaar. Het initiatief van dit jaar, de Innovation Award zal het komend jaar weer georganiseerd gaan worden en dan rond het thema innovaties van de verschillende bedrijven in de Drechtsteden, dus breder dan de maakindustrie.

We mogen best trots zijn op wat we hier presteren en om dat sterker naar voren te laten komen, is niet het-zelfde als opscheppen.

Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden