Overig

Meer dan alleen visitekaartjes uitwisselen

585

Hij looft nieuwe initiatieven en daarom antwoordde Theo Schut met een volmondig ‘ja’ op de vraag om deel uit de maken van het Comité van Aanbeveling voor de eerste editie van de Drechtsteden BUSINESS | Beurs 2012. De voorzitter van Kring Drechtstreek KvK en plaatsvervangend preses van de KvK Rotterdam heeft heldere ideeën over de invulling van de zakenbeurs, die op 31 oktober en 1 november plaatsvindt in de Biesboschhal.

“Het wordt geen business-to-consumer beurs, maar een echte business-to-business beurs. Het is puur gericht op ondernemers uit de regio en het op informele wijze leggen van contacten. Deelnemers reserveren ruimte, inclusief inrichting, catering en een artikel in het beursboek, dat kort na het evenement zal verschijnen. Ik ben van menig dat focus bij het opzetten van een beurs belangrijk is. Zeker bij een nieuw initiatief is het belangrijk om vast te houden aan de gekozen filosofie. Verkoop gerust ‘nee’ wanneer een organisatie belangstelling heeft, maar niet in het straatje van het beursconcept past. Daar dwing je uiteindelijk alleen maar respect mee af.” Schut denkt dat het geen kwaad kan om middels de zakenbeurs ook het onderlinge contact tussen bedrijven uit de regio extra te stimuleren. “Maar daar is het op zich al goed mee gesteld. De zakenborrels van de KvK worden drukbezocht en tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Ondernemersprijs Drechtsteden zit de zaal ook altijd helemaal vol. Dus de betrokkenheid is al groot, maar ik ben aanhanger van de Maoïstische theorie om zoveel mogelijk bloempjes te laten bloeien,” lacht Schut. “De nieuwe zakenbeurs kan weer voor een extra dimensie zorgen. We lossen de crisis er niet direct mee op, maar kunnen wel samen de schouders eronder zetten.” Schut vindt dat het succes van de beurs voor een groot deel afhangt van de deelnemers. “Ik wil hen op het hart drukken om goed na te denken op welke manier zij zich willen presenteren. Neem daar de tijd voor. Dat geldt eveneens voor het uitnodigen van eigen relaties. Doe dat niet de dag van tevoren.” De Biesboschhal vormt het decor. Over die locatie is Schut zeer te spreken. “Het is de voormalige machinefabriek van scheepswerf de Biesbosch en ten onrechte nog niet zo bekend als evenementenlocatie. De parkeergelegenheid is uitstekend en de uitstraling van de hal sluit goed aan op het beursconcept. Dat zal bijdragen aan het creëren van de juiste ambiance.” Op de vraag wanneer de Drechtsteden BUSINESS | Beurs 2012 geslaagd is, hoeft Schut niet lang na te denken. “Als de beursdeelnemers na afloop tevreden terugkijken, is het wat mij betreft gelukt. Bezoekersaantallen zijn van veel minder groot belang. Ik zie liever dat deelnemers en bezoekers echt de tijd hebben om met elkaar van gedachten te wisselen, dan dat het bomvol is en het alleen een kwestie is van folders verzamelen en visitekaartjes uitwisselen.”

www.zakenbeursdrechtsteden.nl