Overig

Metalent steeds op zoek naar talent voor metaal

516

Er ontstaat zo langzamerhand een probleem in de regio. De vervangingsvraag voor vakbekwaam personeel is hoger dan het aanbod en dat betreft vooral de keuze voor techniek. “Techniek is onbekend en onbemind,” zegt Rens Nagtzaam, manager Metalent. Er is dus op meerdere fronten nog veel te doen.

Drie jaar geleden is Metalent opgericht. Vanaf dat moment is Rens Nagtzaam de manager van dit onderdeel van Deltametaal. Met veel enthousiasme en het uitdragen van een heldere missie heeft hij de stichting Metalent al goed op de kaart weten te zetten in Zuid-Holland Zuid. “Wij bieden jongeren mogelijkheden en kansen en helpen hen zich succesvol te ontwikkelen in de metaalsector. Binnen deze sector zijn er zoveel verschillende bedrijven. Als wij op scholen voorlichting en gastlessen geven, zeggen we altijd dat er achter ons zo’n 100 bedrijven staan die ons op pad sturen om te vertellen wat de mogelijkheden zijn voor een MBO leer-werktraject of een duale HBO opleiding.” Metalent trekt er hard aan. Zo zijn de medewerkers continu op pad om bij bedrijven de vervangings- en opleidingsvraag te inventariseren. “Bedrijven zijn zich er op dat moment ook vaak pas van bewust dat over enkele jaren medewerkers wegvallen en machines mogelijk stil komen te staan. De lage instroom van schoolverlaters en de hogere uitstroom van vakmensen gaat hen personeelsproblemen opleveren,” constateert Nagtzaam. “Wij willen een belangrijke rol spelen in het werven en opleiden van leerlingen door de metaalbedrijven zelf. Een leerling die wij plaatsen, vervult overigens geen vacature want een leerling moet groeien in beroepshouding, vakvaardigheden en na twee jaar heeft hij zijn startkwalificaties.” Om de ambities van Metalent gestalte te geven, zijn er contacten met 25 VMBO-scholen in Zuid-Holland Zuid. “Iedereen vist uit dezelfde vijver. We hebben in drie jaar tijd bewezen van meerwaarde te zijn voor zowel de leerlingen, de scholen als de bedrijven. Nu werken we nauw samen en is de instroom van leerlingen verdubbeld. Jaren geleden is er een streep door veel bedrijfsscholen gezet vanwege de kosten, opleiden is nu eenmaal duur. Het alternatief was om de markt af te stropen, maar goed personeel is schaars en lastig te binden. Je kunt beter een starter binnenhalen, goed opleiden en binden, dan heb je er veel langer plezier van.“

Continuïteit
Metalent is niet alleen op zoek naar bedrijven, geïnteresseerde bedrijven melden zich ook spontaan. “Er is inmiddels een groot bedrijvennetwerk ontstaan, dat is onze kracht richting leerlingen. Wij hebben wat te bieden. Daarom willen wij bedrijven ook zoveel mogelijk ontzorgen, dat versterkt alleen maar onze positie.” Het bedrijvennetwerk achter Metalent is zeer divers, van groot tot klein en het biedt vele banen in een sector die nog steeds goed boert.“ Op scholen vertellen wij wat de branche te bieden heeft en dat wij ook de leerling willen ontzorgen. Zij komen bij ons in dienst met een leerarbeidsovereenkomst van twee jaar. Dat biedt zekerheid en veiligheid naar twee kanten; leerling en bedrijf. Zo behouden wij jongeren voor de branche en dat is goed voor de continuïteit. Als een bedrijf moet reorganiseren, (tijdelijke) leegloop heeft of zelfs failliet gaat, nemen wij de leerling terug in de scholingspool. Zo zorgen wij voor het bedrijf, voor het ROC en voor de bedrijfsvakschool. Dat is ook onze kracht. Wij vervullen eigenlijk de rol van de vroegere consulenten. Voor het begeleiden van leerlingen werken wij samen met de ROC’s.” Nagtzaam komt beslagen ten ijs bij de scholen en de bedrijven. “Ik heb de hele beroepskolom doorlopen, zo heb ik tien jaar in een bedrijf gewerkt, tien jaar les gegeven, een aantal jaren leiding gegeven en voor een kenniscentrum gewerkt. Ik weet waarover ik praat en hoe deze wereld in elkaar steekt.” Metalent heeft zich een goede naam weten te verwerven dankzij het niet aflatende enthousiasme en het doorzettingsvermogen van de medewerkers. “Je moet letterlijk voor de klas gaan staan en heldere en gestructureerde voorlichting geven. En dat steeds weer. In het gebied waar wij opereren hebben we niet alleen te maken met 100 bedrijven, maar ook met tien bedrijfsvakscholen en vier ROC’s. Daarmee onderhouden wij nauwe contacten en in samenwerking proberen wij zo efficiënt mogelijk de zaken te organiseren. Een voorbeeld: de bedrijfsschool van Heerema, heet nu Bedrijfsvakschool Metaal Drechtsteden en bestaat nu uit 22 leerlingen, 10 leerlingen van en voor Heerema en 12 leerlingen van ons. De leerlingen van ons gaan naar bedrijven als Bayards, Hoebee, Kooiman en anderen. Die bedrijfsschool doet het uitstekend, zonder dat er met schuine ogen naar elkaar wordt gekeken. Dit concept mogen we best vernieuwend noemen. Dit doen we overigens ook op deze manier bij Mercon, IHC en Hollandia en op het leerpark in de Dordrecht in de werkplaats van de Duurzaamheidsfabriek.”

Feiten en cijfers
Dat Metalent goed haar huiswerk doet, blijkt uit de feiten en cijfers. Nagtzaam vertelt er trots over. “Dit jaar stromen er zo’n 30 leerlingen uit met een diploma op zak, zo’n 40 leerlingen gaan over van het eerste naar het tweede jaar van de opleiding en we gaan zo’n 50 tot 60 nieuwe leerlingen aannemen. Op dit moment hebben we er al 40 aangenomen en zelfs al 7 geplaatst bij een bedrijf. Die leerlingen weten nu dus al waar ze aan toe zijn en waar ze straks terechtkomen.”