Overig

NexTecH financiert meer dan u denkt

540

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio. Het stimuleren van kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in Zuid-Holland Zuid vormen enkele belangrijke speerpunten. Om haar doel te bereiken, stelt NexTecH financiële middelen beschikbaar aan techno-bedrijven en hun medewerkers, startende techno-ondernemers en studentondernemers. Dit bedrag kan per jaar oplopen tot 10.000 euro per bedrijf.

Een aanvraag doen kost niet al te veel tijd en loont dus zeker de moeite. Toch merkt Barbara Keuzenkamp, eigenaresse van organisatiebureau Barbara Keuzenkamp Company Support, dat er geld blijft liggen. Ze geeft toe dat aanvragen kritisch worden behandeld, maar benadrukt ook dat het fonds voor de meest uiteenlopende gevallen voor een financiële injectie kan zorgen. Er wordt gewerkt met een jaarlijks budget van 100.000 euro. Keuzenkamp: “Er zijn enkele voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen. Zo moet de organisatie gevestigd zijn in de regio, de aanvraag aansluiten op de doelstellingen van NexTecH, het scholings- of onderzoeksprogramma raakvlakken hebben met de vakgebieden technologie, ICT en/of bedrijfskunde en het bedrijf moet bereid zijn tot een cofinanciering ter grootte van het aangevraagde bedrag. Bovendien moet het gericht zijn op hoger opgeleid personeel (HBO en WO). Ook een technische MBO’er die een HBO opleiding wil gaan volgen, kan bij NexTecH terecht.” Volgens Keuzenkamp kunnen bedrijven veel vaker aankloppen bij NexTecH dan zij denken. “Stel; je hebt een techneut in huis die je wil laten doorstromen naar een directeursfunctie waarvoor managementvaardigheden vereist zijn. De bijbehorende scholing kunnen wij dan meefinancieren. Dat gebeurt steeds per opleidingsjaar. Want ook al is de opleiding niet technisch, het draait om een techneut. Dus de link is toch aanwezig. Bovendien: niet geschoten is altijd mis. Ik wil ondernemers op het hart drukken om het geld niet te laten liggen. Een aanvraag is zo ingediend en leidt niet tot het invullen van stapels papierwerk. Mij even bellen en daarna eventueel het aanvraagformulier op de website van NexTecH invullen is afdoende om het proces in werking te stellen.”

Kansen en mogelijkheden
NexTecH werd in 1918 opgericht door de familie Stoop van de Dordtsche Petroleum Maatschappij, onder de naam Industriefonds. In 2011 is deze naam veranderd in NexTecH. “Daartoe is besloten omdat ‘Industriefonds’ de verkeerde associatie wekte. Bij het woord ‘fonds’ dachten veel mensen dat we geld wilden halen, terwijl we het juist komen brengen.” Robert Boset, algemeen directeur van Mampaey en bestuurslid van NexTecH, heeft goede ervaringen met NexTecH. “Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers is een belangrijke doelstelling van Mampaey. Door de financiële impuls van NexTecH kunnen wij dit mede realiseren.” Boset merkt dat het imago van technische beroepen vaak niet strookt met de werkelijkheid. “Techneuten zijn echte vaklieden. Het baanaanbod is groot en het meeste werk wordt heel goed betaald. In onze sector betalen we zelfs 26 procent boven de tarieven die zijn vastgelegd in de CAO. Binnen het Drechtstedengebied zie ik nog veel groeipotentie. Van oudsher is dit de regio van de maakindustrie. Initiatieven als Proeftuin Maritieme Innovatie, University College en de Duurzaamheidsfabriek zullen veel voor de regio gaan betekenen.” Vanaf oktober vormt de Duurzaamheidsfabriek ook de nieuwe uitvalsbasis van NexTecH. Het is een plek waar ondernemers en technisch talent samenkomen. En dat komt goed uit, want NexTecH is er ook voor de starter. Keuzenkamp: “De animo van de startende ondernemers blijft echter nog wat achter. En dat is zonde, want we helpen starters met een realistisch ondernemersplan, die onvoldoende beschikbare financiële middelen hebben om de uitwerking mogelijk te maken, graag op weg. Voor starters van een technisch bedrijf die zijn afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit of studentondernemers die nagenoeg zijn afgestudeerd kunnen wij een start- of durfkapitaal verstrekken. Daarbij geldt dan de afspraak dat in het geval dat een product of idee succesvol is, terugbetaling plaatsvindt van het verstrekte bedrag met een toeslag van 30 procent. Op deze manier houden we het vermogen van NexTecH op peil en kunnen ook andere ondernemers profiteren van de startersbudgetten. Investeren wij in iets dat niet succesvol blijkt, dan hoeven wij dat bedrag niet terug.” Maar natuurlijk hoopt NexTecH op zoveel mogelijk succesverhalen. Boset: “NexTecH vergroot zowel de kansen en mogelijkheden van bedrijven als die van pas afgestudeerden in technische beroepen. In het kader van kennisontwikkeling en de positie van de Drechtsteden op technisch vlak betekent dit ontzettend veel.”

Denkt u in aanmerking te komen voor een NexTecH budget? Bel dan naar (078) 639 00 20 of 06-28 87 69 56. In dit eerste contact wordt besproken of uw aanvraag kansrijk is. Heeft het verzoek goede mogelijkheden om gehonoreerd te worden, dan onderbouwt u uw aanvraag via het aanvraagformulier op de website www.nextech-innovatie.nl. NexTech bepaalt vervolgens voor welk bedrag u in aanraking komt.