Overig

Nieuwe regioprijs: Innovatie Award Drechtsteden

442

In juni a.s. zal de eerste Innovatie Award Drechtsteden worden uitgereikt. De Innovatie Award Drechtsteden is een initiatief van Werkgevers Drechtsteden en het zakenplatform Drechtsteden BUSINESS. Met de jaarlijkse uitreiking van de Innovatie Award Drechtsteden willen de organiserende partijen een positieve bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn van de innovatieve bedrijven en organisaties in de regio en de gezamenlijke innovatiekracht stimuleren en vergroten. Door de uitstraling van de award-uitreiking worden de Drechtsteden nadrukkelijk geprofileerd als innovatieve regio.

Innovaties
De Innovatie Award Drechtsteden richt zich op de maritieme sector, maakindustrie in combinatie met techniek. De ‘innovatie’ kan een product, dienst en/of samenwerkingsverband zijn. De genomineerden voor de Innovatie Award Drechtsteden worden voorgedragen, maar kunnen zich ook zelf aanmelden. Een beoordelingscommissie gaat aan de slag met de nominaties en beoordeelt die op een aantal criteria. Daarna buigt de vakjury zich over de nominaties en bepaalt uiteindelijk wie zich winnaar mag noemen van de Innovatie Award Drechtsteden.

Vakjury
De vakjury bestaat uit een select gezelschap van ervaringsdeskundigen en vakinhoudelijke professionals die de winnaar op basis van de uitgangspunten en doelstellingen van de Innovatie Award Drechtsteden kan benoemen. De vakjury kan jaarlijks op basis van de genomineerden worden aangepast, met behoud van een vaste kern juryleden.

Stichting
Om het uitreiken van deze ondernemersprijs ook in de toekomst te borgen, zal een stichting worden opgericht. Binnen deze stichting participeren de organiserende partijen. Deze partijen vormen het dagelijkse bestuur en dragen zorg voor de organisatie. Naast het bestuur zal er een Raad van Advies worden samengesteld, die zal bestaan uit overheids- en non-profit organisaties. Voor de stichting zal tevens een ANBI-status worden aangevraagd. De Raad van Advies toetst de doelstellingen zoals die zijn vastgelegd binnen de ANBI-status. Beheer en administratie van de stichting zijn in handen van Ernst & Young. Door de oprichting van deze stichting is onafhankelijkheid gegarandeerd.

Uitreiking
De Innovatie Award Drechtsteden wordt uitgereikt tijdens een netwerkevent in de regio Drechtsteden. Na de uitreiking kunnen bedrijven en organisaties zich presenteren door middel van seminars en/of informatie stands.

Communicatie
In de aanloop naar de uitreiking zal er in april met een special aandacht worden geschonken aan de Innovatie Award Drechtsteden in het zakenmagazine Drechtsteden BUSINESS. Daarnaast zal van elke genomineerde een videoclip worden opgenomen. Eén en ander met ondersteuning via digitale en sociale media.

Website
De actuele stand van zaken rond de Innovatie Award Drechtsteden is te vinden op de speciaal ontwikkelde website van de Innovatie Award Drechtsteden. Deze website is medio maart operationeel.

Logo
Voor de Innovatie Award Drechtsteden is een logo ontworpen, die bij alle media-uitingen ingezet wordt. Dit logo wordt eveneens ter beschikking gesteld aan de genomineerde bedrijven ten behoeve van hun communicatie-uitingen.