Overig

Officiële opening Energiehuis op 20 juni

530

Het Energiehuis in Dordrecht wordt, na meer dan twintig jaar leegstand, stap voor stap opgeleverd tot een regionaal huis voor de podiumkunsten. De gemeente heeft in totaal 35 miljoen euro geïnvesteerd in dé culturele trekpleister van de regio. Om het Energiehuis en zijn partners een goede start te laten maken en de ambities waar te maken, is een stabiele exploitatie nodig. Voor een sluitende begroting zijn extra inspanningen gevraagd aan Stichting Energiehuis en de partners.

Een goede start van het Energiehuis is voor het college van Dordrecht van belang, met een programmering die recht doet aan het unieke concept en locatie en tegelijkertijd een duidelijk uitgewerkte maatschappelijke profilering. Eén van de laatste stappen in de exploitatie is het bepalen van de gemeentelijke bijdrage aan poppodium Bibelot. De extra investering tijdens de bouw leidt tot een hogere huur voor Bibelot. Het college stelt de gemeenteraad nu voor een extra subsidiebedrag beschikbaar te stellen, zodat Bibelot twee moderne popzalen kan programmeren en de weg wordt vrijgemaakt om de inhoudelijke ambities waar te gaan maken.

Het Energiehuis wordt het culturele ankerpunt van de Drechtsteden, waar samenwerking centraal staat. Bibelot biedt bezoekers uit de hele regio popconcerten en andere vormen van (jongeren)cultuur. Het poppodium krijgt een laagdrempelig karakter en werkt samen met andere pop gerelateerde en maatschappelijk partners uit de regio.

Met investeringen in cultuurhistorie en podiumkunsten werkt de gemeente aan een levendige binnenstad met een programmering die Dordtenaren en toeristen aanspreekt. De aanwezige kwaliteiten worden zo goed mogelijk benut. Wethouder Jasper Mos: “In lijn met de nieuwe cultuurnota maken we sterker wat al sterk is en Podiumkunsten is daarin een van de speerpunten. Wij gaan voor een programmering die Dordtenaren en bezoekers aanspreekt, die bijdraagt aan een positief beeld van onze stad in het hele land en die toeristen naar Dordrecht trekt.” De ontwikkeling van het Energiehuis draagt daaraan bij. De verschillende partners leveren hier op eigentijdse wijze een bijzondere bijdrage aan. Het gebouw en zijn bewoners staan garant voor een nieuwe manier van kunst en cultuur. Mos: “Door de uitgebreide mogelijkheden ontstaat een aantrekkelijke plek waar je als kind binnenkomt om te ontdekken en als artiest het Energiehuis verlaat.”

Op de Stadswerven, aan de Dordtse binnenstad en aan het water, ontstaat een levendig gebied. Het zuidelijke deel vormt door het Energiehuis en de komst van een bioscoop een culturele toevoeging aan de Dordtse binnenstad. Ook vanaf het water gezien zal Stadswerven zichtbaar een aanvulling op de binnenstad worden. Mos: “Het Energiehuis wordt stap voor stap opgeleverd en de gebruikers nemen hun intrek. Het gebouw wordt zoals wij het noemen langzaam opgeladen. Op 20 juni vindt de officiële opening plaats.”