Overig

Ondernemers in de transport en logistieke sector denken vooral in kansen

610

Terwijl de sector transport en logistiek te kampen heeft met de gevolgen van de economische crisis en een niet al te positieve beeldvorming bij het grote publiek, zijn de deelnemers van het rondetafelgesprek onverdeeld optimistisch. Ze geven aan vooral in kansen te denken. De trend is gezet voor een levendige bijeenkomst.

Aan tafel is een aantal vakprofessionals aangeschoven om over logistiek te praten. Erik-Jan Blook, Edwin van der Ham, Simon van der Mark, Marcel ’t Hart, Arjan Maat en Piet Noteboom zijn het snel over één ding eens: er komen betere tijden aan voor de sector. Arjan Maat: “Als je de berichtgeving in de media volgt, kan er een negatief beeld van de transportsector ontstaan. Toch zijn er ook positieve zaken te melden. De branche is dynamisch en als je daar op de juiste manier op inspeelt, zijn er legio mogelijkheden.” Maat legt uit hoe het er in zijn bedrijf aan toe gaat: “Focus is belangrijk, wij richten ons voornamelijk op exceptioneel transport, contractvervoer en warehousing.” Ook Van der Mark Transport levert diverse logistieke diensten om zich te onderscheiden. “Wij streven ernaar om verder te gaan waar anderen stoppen. Niets is standaard bij ons.” Bij Bring Cargo gaat het er net zo aan toe zegt Marcel ‘t Hart. “Als Scandinavië-specialist hebben wij kans gezien om te differentiëren. Iedereen kan van A naar B spullen vervoeren, maar het gaat om de kennis die je in huis hebt en het proces eromheen. Wij kennen de regelgeving in Scandinavië, daar doen wij ons voordeel mee.” De overige heren knikken instemmend. “Onderscheidend vermogen is belangrijk in de transportsector, alleen met containers van A naar B rijden is vaak te mager, daar red je het niet mee,” zegt Piet Noteboom. Hij kan het weten, als Business Valuator kijkt hij vaak in de keuken van transportbedrijven. Erik-Jan Blook merkt op: “Vooral in niches is er nog veel te halen. Je moet actief blijven en de krenten in de pap opzoeken. De tijden zijn voorbij dat je achterover kunt leunen en dat het werk vanzelf naar je toe komt.”

Tarieven
De ondernemers verwachten een licht herstel in hun sector. Van der Mark: “De afgelopen periode is bij ons het aanbod gestegen, zeker internationaal gezien.” Ook Maat is tevreden. “We zijn dit jaar goed van start gegaan en ook onze klanten zijn hoopvol.” Punt van aandacht zijn de tarieven die nog steeds onder druk staan. De meeste ondernemingen lukt het momenteel nog niet om een goede vrachtprijs te berekenen. “Ondanks de lichte verbetering, gaan de prijzen nog niet omhoog. We moeten nog flink over de tarieven onderhandelen,” zegt Van der Mark. Logisch, vindt Maat: “Als we maar met zijn allen blijven roepen dat het slecht gaat met onze bedrijfstak, wordt daar gebruik van gemaakt en zullen de tarieven onder druk blijven staan. Als je niets aan een rit lijkt over te houden, moet je het lef hebben om het gewoon niet doen.” Edwin van der Ham verzorgt het hele logistieke proces voor webshops. Hij merkt op dat er voor uitzonderlijk vervoer wel degelijk hogere prijzen gevraagd worden. “Transporteurs voor webshops die binnen twaalf uur moeten leveren, rekenen hogere tarieven. Logisch. De consument wil snel zijn bestelling in huis hebben en is bereid hiervoor te betalen. Bij e-tail -internet winkelen- wordt de leveringsdruk steeds groter. We krijgen steeds minder tijd voor aflevering.” Blook ziet wel wat in transparantie. “Misschien moeten de prijzen aan de voorkant transparanter worden, zodat consumenten weten waarvoor ze betalen. Anders voeden we de consumenten nooit op.” Noteboom is het hiermee eens: “Bij korte doorlooptijden is de prijs meestal ondergeschikt. Het leveren van een goede dienstverlening is dan het verkoopargument. De eindgebruiker vindt het dan meestal geen probleem om meer te betalen.”

Regelgeving
Niet alleen de lage tarieven maken het de bedrijfstak lastig. Ook worstelen veel logistieke bedrijven met oneigenlijke concurrentie doordat veel transporteurs zich niet aan de wet- en regelgeving houden en vanwege de inzet van Oost-Europese chauffeurs. “We moeten nog te vaak vechten tegen malafide bedrijven die de regels omzeilen en hierdoor lagere prijzen kunnen vragen,” stelt Maat. Blook zegt hiervoor: “Dit probleem is bekend en is de doodsteek voor de vervoerssector. We hebben deze praktijken wel in het in het vizier maar het is lastig om dit grondig aan te pakken. We vragen bij ILT – de Inspectie Leefomgeving en Transport – om strenge controles op de naleving van wet- en regelgeving om zo de eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de transportsector te handhaven.” En er zijn meer problemen waar de transporteurs tegen aan lopen. Blook: “Wij hebben onderzoek gedaan naar de vervoersregels in de binnenstedelijke gebieden. Nergens in Nederland zijn deze hetzelfde. De administratieve lasten en daardoor de kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn enorm.” Van der Mark geeft aan dat hij dit nu juist als een kans ziet om zich te onderscheiden. “Geen chauffeur uit Oost-Europa kan hiermee overweg. Onze klanten vragen steeds vaker naar Nederlands sprekende en schrijvende chauffeurs. En dat rechtvaardigt tevens een betere prijs.” Met dezelfde reden heeft Bring Cargo zich gericht op de Scandinavische markt.

’t Hart: “De eisen die de Scandinavische markt stelt, zijn uitzonderlijk. Wij zijn op alle gebieden van regelgeving gecertificeerd en hebben zo kans gezien om ons te onderscheiden, zeker op het gebied van offshore.” Van der Ham haakt aan: “Voor goede dienstverleners zijn er zeker veel mogelijkheden. Ook als het om kleinere bedrijven gaat. Een klein bedrijf kan sneller schakelen en innoveren.” Blook verwacht dat de markt steeds beter in balans gaat komen. “Ook in de Oost-Europese landen trekken de lonen aan.” Noteboom besluit: “We hebben allen de taak om te zorgen dat de kwaliteit in de sector beter wordt en daar wordt op alle fronten hard aan gewerkt. De ondernemers aan deze tafel zijn hiervan het levendige bewijs.”