Overig

Ondernemerscongres Rijnmond

1015

 

“Elk jaar weer beter, informatiever en energieker.” zegt Bastiaan van der Knaap ING Regiodirecteur Business Banking in Rotterdam als we hem vragen naar het Ondernemerscongres. “Al vijftien jaar een sterk merk, als hèt ondernemersevenement van Nederland en we zijn er sinds het begin bij. We zijn er als ING-ers trots op dat we mede-initiatiefnemer en hoofdsponsor zijn.”

Ook dit jaar wacht hem een tot de nok toe gevulde zaal en een drukbezochte beursvloer. Het zal – net als in de voorgaande edities – volledig uitverkocht zijn, ondanks de ruime locatie. “En terecht,” zegt Van der Knaap “Waar krijg je anders zoveel kennis, inspiratie, uitbreiding van je netwerk en weer een dosis energie om te ondernemen in één dag? Ik ken geen vergelijkbaar ondernemersevenement.”

Belangrijke trends
Het ING Economisch Bureau publiceert voorafgaand aan het Ondernemerscongres zijn regiovisie. Hierin komen de economische prestaties van de verschillende sectoren in de regio Rotterdam aan bod. Ook wordt er een blik vooruit geworpen: wat zijn de belangrijkste trends waarop de ondernemer kan inspelen?

De regiovisie is een verfijning van het in april uitgebrachte rapport “Ondernemen naar 2020 – Kansen voor ambitieuze ondernemers” . Dit rapport beschrijft vijf belangrijke trends: duurzaamheid, internet, technologie, demografie en internationalisering en de impact die deze trends per sector kunnen hebben op de afzetkansen en de bedrijfsvoering. “Een nuttig rapport voor ondernemers die kansen willen zien en benutten,” zegt Van der Knaap. Alhoewel een flink deel van de mkb-ondernemers zich noodgedwongen vooral op overleven richt, denkt Van der Knaap dat veel ondernemers een antenne hebben voor belangrijke ontwikkelingen waarop ze kunnen inspelen. “De economische groei zal de komende jaren op z’n zachtst gezegd niet uitbundig zijn. Daardoor wordt het nog lastiger om te ondernemen, staat het vak ondernemerschap centraal en moet je alert zijn op de mogelijkheden die er aankomen of er al zijn.

Neem nu bijvoorbeeld de detailhandel. Daarin zal internet steeds belangrijker worden. De omzet in online winkelen neemt in een fors tempo toe. Ook kleinere detaillisten maken de stap om hun omzet ook online te gaan halen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van Nederlandverdientonline.nl. Beleving en service zullen nog belangrijker zijn dan voorheen om de klant te verleiden om zijn geld te besteden.

Kennis delen
“ING deelt haar kennis met de ondernemers, “ zegt Van der Knaap. “Door de studies van het ING Economisch Bureau naar regio’s en sectoren, maar we vertalen die kennis ook door op bedrijfsniveau. Onze adviseurs zien zich als strategisch partner van de ondernemer. Zij kunnen een bedrijf op een aantal criteria doornemen en in een rapport vatten in hoeverre de onderneming is voorbereid op de toekomst, ook ten opzichte van zijn naaste concurrenten.” Kennis delen is ook een belangrijk onderdeel van het ondernemerscongres waar de nieuwste ontwikkelingen, handige tips en ondernemersvisies gedeeld worden.

Inspiratie
Een tweede belangrijk ingrediënt: inspiratie. Op het ondernemerscongres komt de bezoeker in aanraking met gedreven sprekers en topcoaches die ingaan op het behalen van successen, impulsen geven en motiveren. “Ook als bankier ben ik hiervoor zeer gevoelig, “ glimlacht Van der Knaap. “Deze toppers weten moeilijke vraagstukken altijd te fileren tot er een duidelijke vraag overblijft. En die is te beantwoorden door gericht actie te ondernemen. Meteen, of de volgende ochtend. Je krijgt eigenlijk als bezoeker de impliciete opdracht mee: als je iets wilt veranderen, moet je er zelf meteen mee beginnen.”

Netwerken
“Misschien wel het belangrijkste van de dag,” zegt Van der Knaap. “Voor ons als ING, maar ook voor de ondernemers. “ Het is een belangrijke doelstelling van de organisatie om het ideale klimaat te scheppen voor een hoogwaardig ondernemersnetwerk waarbij waardevolle contacten ontstaan. “En dat wordt dit jaar nog veel beter, “ zegt Van der Knaap met enige trots “We hebben een instrument ontwikkeld, waarbij bezoekers van het ondernemerscongres via LinkedIn al kunnen aangeven dat ze er zullen zijn en kunnen zien wie er nog meer is en waar zij vooral in geïnteresseerd zijn. Zo kun je als bezoeker al vooraf heel gericht netwerken. Een mooie mix van sociale en fysieke netwerken.”

Geslaagd
Het ondernemerscongres is een succesformule die steeds beter wordt. Het geeft zoveel energie dat het bijna niet voor te stellen is dat het vorige ondernemerscongres alweer een jaar geleden is. Daar sprak ik met zeer veel ondernemers en eigenlijk echoot het na een jaar nog steeds na. Elke week spreek ik wel met iemand, om kom ik een situatie tegen die rechtstreeks te herleiden is naar het ondernemerscongres. Volgens de officiële kalender duurt het ondernemerscongres maar een dag, maar in werkelijkheid duurt het minimaal een jaar.”

Kijk voor het Ondernemerscongres op: www.ondernemerscongres.nl