Overig

Ongelijk herstel in transport en logistiek

464

De Nederlandse transport- en logistieksector ziet het vrachtvolume dit jaar weer met 1,2% toenemen en kan weer omzetgroei tegemoet zien. Toch betekent dit niet over de hele linie meteen voorspoed, meldt ING Economisch Bureau.

Achterblijvende vrachtprijzen zijn traditioneel een kritisch punt en dit doet zich nu versterkt voor. Veel transport- en logistiekbedrijven krabbelen volumegewijs langzaam uit het dal, maar blijven er financieel gezien nog in steken.

Keerpunt bereikt, maar echte ommekeer blijft uit
De vooruitzichten voor de transport- en logistieksector verbeteren. De meeste logistieke bedrijven zullen zich 2013 zeker niet herinneren als een goed jaar, maar in het vierde kwartaal keerde het perspectief met een groeiende vraag uit de industrie terug. Dit jaar zet die verbetering zich door. Zo is de groei van de luchtvracht in de afgelopen maanden een belangrijk teken dat de markt de komende maanden verder aantrekt. Terwijl het volume groeit, hebben veel bedrijven nog altijd moeite om de achterblijvende tarieven te verhogen. Door de aantrekkende vraag daalt het aantal faillissementen wel, maar dit is in de marges nog nauwelijks merkbaar.

Meeste groei in internationale logistiek, wegvervoer blijft achter
De internationale activiteiten in het lucht- en zeevervoer en de logistieke dienstverlening groeien dit jaar verwachting met 2% tot 2,5% het meest toenemen. Daarentegen blijft het meer binnenlandse wegvervoer dat internationaal marktaandeel verliest achter. Toch komt ook hier door stabiliserende bouwproductie en consumentenuitgaven een einde aan de teruggang.

Toenemende verschillen kenmerken de sector
De marktomstandigheden van de afgelopen jaren hebben de onderlinge financiële verschillen in de transport- en logistieksector vergroot. Het gemiddelde beeld volstaat hierdoor steeds minder. Zo treedt schaalvergroting en schaalverkleining in het wegtransport tegelijkertijd op en drukken de steeds grotere aantallen eigen rijders het sectorresultaat. Daarnaast ontwikkelen bedrijven zich en ontstaan er steeds meer mengvormen.

Hoewel grote logistieke bedrijven doorgaans winstgevender zijn, blijken ook kleinere (gespecialiseerde) bedrijven blijken nog altijd in staat om zich positief te onderscheiden. Ondernemerschap maakt het echte verschil. Sectormanager transport en logistiek Machiel Bode van ING: “In de huidige markt moet je scherp en actueel zicht hebben op de activiteiten. Sterke focus op renderende logistieke activiteiten zijn nodig om meer bedrijven van het herstel te laten profiteren.”