Overig

Opleiden en ontwikkelen in tijden van recessie

488

Voor veel bedrijven is het niet meer de tijd voor een lange termijn HR-beleid. Tijdens deze recessie staat vooral de korte termijn op het programma. Bezuinigingen op de personeelskosten staan bovenaan de agenda. Ditzelfde geldt voor de kosten van opleidingen, trainingen en cursussen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want juist nú mag u als ondernemer de lange termijn niet uit het oog verliezen.

Om sterker uit de recessie te komen, is het belangrijk te blijven investeren in het human capital van uw onderneming. Ambities van een organisatie kunnen namelijk enkel gerealiseerd worden met talentvolle medewerkers die zich willen inzetten voor het organisatiedoel. Werknemers worden echter niet uit zichzelf talentvol en gemotiveerd en hebben uw hulp en ondersteuning nodig. Het opleiden van het personeel is hiertoe een belangrijke sleutel. Bezuinig daarom niet op het opleidingsbudget, maar investeer!

70-20-10
Investeren in het human capital van uw organisatie hoeft niet veel geld te kosten. Opleiden volgens het“70-20-10”-principe is hier een mooi voorbeeld van. Dit houdt in dat 70% van het leerproces plaatsvindt door learning on the job (het opdoen van ervaring), 20% vindt plaats door leren van collega’s en slechts 10% door opleidingen of cursussen. Hierdoor is het inkopen van externe, vaak dure opleidingen en trainingen, niet nodig. Daarnaast betaalt de fiscus mee door middel van verschillende beschikbare subsidieregelingen.

Door de veranderde marktomstandigheden en de verdergaande technologische ontwikkelingen zien werknemers hun werkzaamheden veranderen. Ondernemers bezuinigen om efficiënter en effectiever te kunnen werken en van werknemers wordt verwacht dat zij nieuwe taken gaan uitvoeren en flexibeler worden. Uw klanten worden steeds veeleisender met betrekking tot de kwaliteit van de producten en diensten die uw onderneming hen biedt en de snelheid waarmee ze geleverd worden.

Deze wijziging vergt andere competenties, vaardigheden en attitudes van uw werknemers. Uw werknemers kunnen niet altijd zomaar met deze ontwikkelingen mee en hebben hierbij hulp nodig. Door opleidingen aan te bieden is het mogelijk hen hierin te begeleiden en te motiveren.

Motivatie
Gemotiveerde medewerkers zullen zich inzetten voor de organisatie en tijdens economisch goede tijden de organisatie trouw blijven. Medewerkers die tijdens de recessie geen of weinig ontwikkelingsmogelijkheden geboden wordt, zijn eerder geneigd om bij het aantrekken van de arbeidsmarkt op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, waarbij zij deze mogelijkheden wel verwachten te krijgen. Daarom is het belangrijk te investeren in de medewerkers en hun doorgroeimogelijken. Zo blijft de kennis en ervaring binnen de organisatie behouden. Want één ding is duidelijk, de huidige crisis maakt deel uit van een cyclus en vanzelf zullen er weer betere tijden aanbreken. Als de beurzen weer aantrekken en de consumenten weer meer gaan besteden, zullen ondernemers die trouw zijn gebleven aan hun personeel hier de vruchten van plukken.

Niet alleen voor de toekomst, maar ook voor de korte termijn heeft het opleiden van de werknemers dus een belangrijk voordeel. Het zorgt er namelijk voor dat de organisatie bij veranderingen in de markt snel kan schakelen en zo de concurrentie een stap voor kan blijven.

Als uw bedrijf in slechte tijden bezuinigt op het opleidingsbudget, is de kans aanzienlijk dat u bij het weer opleven van de markt problemen krijgt om het tempo weer op te pakken. Het flexibel kunnen inspelen op de markt en op de wensen van de klant zijn voor een groot deel afhankelijk van de capaciteiten èn motivatie van het personeel.

Wilt u weten wat u als ondernemer kunt doen, waar mogelijkheden zijn en hoe u uw human capital kunt benutten? Neem dan contact met mij of een van mijn collega’s op.

– Henri van Koeveringe