Overig

Overheid en ondernemers werken aan vernieuwen bedrijventerrein

528

Oosteind moet na facelift weer helemaal up-to-date zijn
Ondernemers op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht en overheden werken aan vernieuwing van het terrein. Met succes. Inmiddels is de gebiedsontsluitende Ketelweg aangepakt en wordt in samenwerking met de ondernemers gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de toegangswegen; Op deze manier blijft het bestaande bedrijventerrein Oosteind up-to-date en is het klaar voor een gezonde, bedrijvige en duurzame toekomst.

De aanpak betaalt zich uit: Oosteind is met een zesde plaats in de top-10 geëindigd bij de awardverkiezing voor ‘Beste Bedrijventerrein van Nederland’ in de categorie economie. Wethouder Richard Korteland vertelt wat er allemaal is gebeurd in het gebied. “De visie van de gemeente op economische ontwikkeling van Papendrecht,” stelt wethouder Richard Korteland, “bestaat er uit dat we ondernemers maximaal de ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. En dat is: ondernemen. Als gemeente denken we mee en zorgen we voor randvoorwaarden en ondersteuning. Startende ondernemers kunnen bijvoorbeeld rekenen op ondersteuning die we samen met de Kamer van Koophandel, ondernemers en oud-ondernemers geven in het mentorproject ‘Startende ondernemers’. En bedrijven kunnen met vragen en verzoeken altijd terecht bij de accountmanager van de gemeente.”

Formaat
“Door de ruimte die we bedrijven bieden, door samenwerking tussen overheid en bedrijven en door creativiteit wist Papendrecht de afgelopen jaren ondanks de economische omstandigheden meerdere opvallende projecten te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan winkelcentrum De Meent en renovatie van theater De Willem. Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw sportcentrum (sporthal + binnen- en buitenzwembad). Daarnaast wordt op bedrijventerrein Oosteind een prestatie van formaat geleverd.” Oosteind heeft hoge ogen gegooid bij de verkiezing tot het ‘Beste Bedrijventerrein van Nederland’. In de verkiezing, georganiseerd door vakblad Bedrijventerrein, gaat een vakkundige jury in de categorieën ‘Economie’, ‘Onderscheidend Vermogen’ en ‘Sociaal’ op zoek naar de meest gewaardeerde werklocaties van Nederland. Uit een longlist van 65 bedrijventerreinen is Oosteind in de categorie ‘Economie’ als zesde geëindigd.

Uitstraling
Korteland: “Daarom benoemden de gemeente, provincie en Belangenvereniging Oosteind in 2002 enkele uitgangspunten. Dat waren duurzaam ruimtegebruik, bedrijventerreinmanagement, bereikbaarheid, een goede uitstraling van de openbare ruimte en optimaal gebruik van de havens. En men ging aan de slag. Bedrijven zelf gingen werken aan de kwaliteit en uitstraling van hun eigen perceel en bedrijfspand en realiseerden onder meer nieuwe bedrijfshallen, kades en kantoren. Businesspark Oosteind is daarvan een mooi voorbeeld. Het park biedt alweer enkele jaren representatieve bedrijfsverzamelgebouwen, met flexibele indelingsmogelijkheden en hypermoderne ventilatie-, isolatie- en koelsystemen in een groene omgeving. Het heeft echt uitstraling.”

Schakel tussen haven en Europa
“Daarnaast is gewerkt aan optimaal gebruik van havens en kades. De rivieroever en de kades blijven overigens openbaar om iedereen de kans te geven te genieten van de rivier, de schepen en de bedrijvigheid op het water. Dat maakt het gebied levendig. Verder is de Ketelweg opgeknapt, waardoor het Oosteind goed bereikbaar is vanuit alle bedrijfs- en industriecentra in de Randstad en westelijk Brabant. Met de oostelijk aansluiting op de A15 is de bereikbaarheid nog verder verbeterd. Een bus- en een waterbushalte in de nabijheid zorgen voor directe verbindingen met Sliedrecht, Zwijndrecht en Dordrecht en vandaar met Rotterdam. Zo functioneren het Oosteind en Papendrecht als schakel tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland. We hebben in de gemeente nauwelijks te maken met leegstand van winkels en bedrijfsruimten, het woonklimaat is aantrekkelijk, met relatief lage woonlasten en een hoog voorzieningenniveau. Dat willen we graag zo houden. Daarbij moeten jongeren in Papendrecht of de regio werk en huisvesting kunnen vinden.”

Gezonde toekomst
“Om dat te realiseren, om de gemeente en haar inwoners een gezonde toekomst te bieden, is en blijft samenwerking zo belangrijk. De samenwerking op bedrijventerrein Oosteind kan daarbij als een van de inspirerende voorbeelden dienen. Ik wil de Ondernemers Vereniging Papendrecht en Belangenvereniging Oosteind graag complimenteren met hun inspanningen en met de bereikte resultaten. Daarnaast wordt de revitalisering van Oosteind mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Zuid-Holland. Op deze wijze willen we op economisch gebied de komende jaren verder samenwerken aan economische ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs en duurzaamheid. Op het gebied van onderwijs willen we bijvoorbeeld bedrijfsscholen naar Papendrecht halen, om ondernemers aan goed opgeleide vakmensen te helpen en onze kennispositie in de sectoren water en logistiek te versterken. Duurzaamheid vertalen we naar zo concreet mogelijke maatregelen. Een voorbeeld is de milieubarometer die de gemeente alle ondernemers aanbiedt. Dit instrument brengt per bedrijf de milieuscore in beeld en geeft aanknopingspunten voor verbeteringen. Op die manier willen we nu en in de toekomst de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven vorm blijven geven en samen blijven werken aan de beste resultaten voor iedereen die in Papendrecht woont en werkt.”