Overig

Overheid en politiek

637

‘Overheid en Politiek’ zijn begrippen die eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De bestuurlijk verantwoordelijken voor onze overheid worden via verkiezingen gekozen, verkiezingen met kandidaten van politieke partijen.

Het moet gezegd worden dat het woord politiek niet altijd een positieve klank heeft. Het is voor velen verbonden met het doen van beloftes die, mede door coalitievorming na verkiezingen, niet of niet volledig uitgevoerd worden. Juist op die coalitievorming hebben wij, simpele kiezers, heel weinig grip, want die coalities worden meestal na de politieke verkiezingen gesmeed. Ook in onze regio komen dit soort zaken voor. Partijen die fel oppositie gevoerd hebben en daardoor ook de gunst van de kiezers gekregen hebben, komen door hun stemmenaantal vaak in de positie om bestuurders te leveren, nadat ze eerst een coalitieakkoord gemaakt hebben met andere politieke fracties of partijen.

Nee, het is niet simpel om politiek te bedrijven en dan ook nog steeds weer als bestuurder te worden herkozen. In onze regio met een Drechtraad en portefeuillehouders, kan het niet anders dan dat de beslissers op een grotere afstand staan van de lokale gemeenteraden en dus ook van de burgers. Want in zo’n raad is niet het belang van de eigen stad, maar juist van de regio het belangrijkste punt. En hoe kan je nu verdedigen in de politiek dat een bepaalde voorziening in stad A komt en jij woont in B en je denkt niets te hebben aan die voorziening verder van je vandaan.

Moeten we niet naar een verkiezing van de Drechtraad om het belang van de regio voorop te stellen; een opmaat naar één sterke gemeente? Ik zie dat wel zitten, maar de politiek en zeker de kleinere lokale partijen zullen er niet voor zijn, want hun invloed wordt dan minder. Is het dan toch de politiek die bepaalt?

Het is echter voor mij overduidelijk dat beslissingen die in de regio genomen worden en die ook uitgevoerd worden door een gemeenschappelijke dienst in die regio, veel efficiënter werken.

Daarbij komt dan ook nog dat voor de meeste bedrijven niet zo zeer geldt in welke plaats ze in de regio zich vestigen, maar de kwaliteit van de vestigingplaats maatgevend is. Maar het bedrijfsleven heeft geen stem bij de verkiezingen, ze moet afwachten welke bestuurders straks verantwoordelijk zijn voor onze overheid.

– Teun Muller