Overig

Pas op! MIJNENVELD!

813

U had het als ondernemer al niet makkelijk, maar nu kan een foutje bij de belastingen extra kosten met zich mee brengen. De aangiftepraktijk is een mijnenveld geworden en de mijnen worden steeds dodelijker.

Omzetbelasting en loonheffing

Vanaf  januari 2014 krijgt u niet meer een aangiftebiljet toegezonden voor de omzetbelasting of loonheffing. U wordt geacht zelf de aangifte te verzorgen. Zet de aangiften dus  in uw agenda, want bij herhaald verzuim kunnen de boetes in de papieren gaan lopen.

Doe  aangifte in het juiste tijdvak. Als er een in- of verkoopfactuur wordt geboekt nadat u de periode heeft afgesloten, zult u uw aangifte voor die periode moeten herzien. U loopt anders de kans dat de belastingdienst wel de afdracht, maar niet de aftrek voorheffing accepteert.

Doe vooral aangifte voor het juiste bedrag. Denk niet: ‘Ik doe even een 0-aangifte, dan zoek ik het later wel uit’. Sinds januari is het opzettelijk doen van een verkeerde aangifte namelijk een misdrijf.

Vennootschapsbelasting

Ook bij de vennootschapsbelasting is een goede inschatting van de winst over 2014 belangrijk. Mocht het in 2015 blijken dat u te laag heeft ingeschat, dan bent u wettelijke rente op handelstransacties verschuldigd. Die staat nu op 8,25%.

Kort telefonisch uitstel

Mocht u krap bij kas zitten, denk dan aan de mogelijkheid van kort telefonisch uitstel. U kunt dan, onder bepaalde voorwaarden, 4 maanden uitstel van betaling krijgen voor een totaal aan €20.000 belastingen.

Raadpleeg uw adviseur!