Overig

Passion to perform

494

Groeikracht: dat was het onderwerp van gesprek tijdens de Rabobank Management Workshop op 14 april jl. van spreker René Savelberg. Bij het Da Vinci College in Dordrecht hoorde het publiek wat er nodig is om een organisatie op lange termijn succesvol te laten groeien.

Al jong raakte Savelberg besmet met het McDonald’s virus en dat is nooit meer weggegaan. Hij heeft de hele groeifase van het bedrijf van heel dichtbij meegemaakt. Daardoor kon hij het publiek van alles vertellen over ‘high performance organisations’: het beste uit de organisatie halen. “De wereld is een chaos. We zijn naar een heel andere maatschappij aan het gaan, met mondigere consumenten.”

De uitdaging is dan om ballast kwijt te raken bij je bedrijf en kijken of je links, rechts of rechtdoor gaat met je bedrijf. Nieuwe ideeën zijn nodig, volgens de spreker. “Als je op de lange termijn wilt groeien, is er meer nodig dan goede producten en ideeën. Het startpunt: helden. Heel goede producten in je bedrijf, waar je je groeikracht op bouwt.”

Savelberg kwam met drie belangrijke punten: standaardisatie, partnerships en people focus. Met standaardisatie heb je volgens hem geen verrassingen en ben je maximaal efficiënt. Verder kun je op zoek gaan naar partners waar je een lange termijn relatie mee aan kunt gaan. Geen uitvoerders, maar aanvoerders. People focus slaat op menskracht, het enthousiasme van medewerkers loskrijgen. De passion to perform!

De spreker sloeg daarbij bepaalde kernwaarden niet over, zoals ‘tevreden klanten’, ‘mensgerichtheid’, ‘support organisatie’ en ‘feedbackloops’. Voorbeelden van bedrijven die dat goed doen zijn IKEA, Apple en Starbucks.

Interactie met de zaal was er zeker. Want het publiek mocht, verdeeld in groepjes, van buitenaf naar bedrijven kijken. Er werd een nachtmerrie verzonnen: als je een concurrent van McDonald’s zou beginnen, wat zou je dan anders doen? Aan de hand van acht onderdelen uit het verhaal werd er gebrainstormd en gedebatteerd. Daarna werden oplossingen en ideeën in de zaal voorgedragen. Die kon het publiek vertalen naar de eigen organisatie, om zo te proberen ondernemerskracht los te krijgen.

Een interessante workshop – van Da Vinci College en HBO Drechtsteden –  oordeelt Willem Woudenberg van Circle4 IT achteraf. “De nadruk lag op een heel groot bedrijf met veel groeikracht. Ik denk dat ik een aantal tools wel zou kunnen gebruiken om in te zetten in mijn eenmanszaak. Hoewel dat wel moeilijk is.” Ook Corine Meijerink van de Rabobank vond het een leerzame avond. “Er was veel herkenbaar voor ondernemers en ook was het onderwerp actueel. Dat van die kernwaardes ga ik zeker onthouden. Ik vond het voorbeeld van McDonald’s erg goed.” Voor meer informatie zie www.managementworkshops.nl.