Overig

Port Health Centre ook in Moerdijk van start

735

Het Haven- en Industrieterrein Moerdijk beschikt sinds 1 januari jl. over een Port Health Centre. Hierdoor is medische zorg direct naast de deur leverbaar voor de medewerkers van de 400 gevestigde bedrijven op het uitgestrekte haven- en industrieterrein. Het Port Health Centre, dat nauw samenwerkt met huisartsenpraktijk De Clundert, is gevestigd in de brandweerkazerne aan de Plaza 21 te Moerdijk.

Een logische stap om ook in Moerdijk een vestiging te openen vindt Flip Kaster, directeur van Port Health Centre. “Wij leveren medische zorg aan werknemers, zeevarenden en andere passanten in de havens van Rotterdam. Dat doen we nu ook in Moerdijk in de vorm van ongevallenzorg, huisartsenzorg, vaccinaties en beroepsgebonden keuringen voor de offshore, zeevaart en andere beroepsgroepen.” Aanleiding voor de komst van het Port Health Centre naar Moerdijk is de brand bij Chemie-Pack van enkele jaren geleden. De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, GGD West-Brabant, het bedrijfsleven, het Havenschap en de gemeente Moerdijk stelden als prioriteit om vanaf dat moment eerstelijns zorg onder handbereik te hebben om in gevallen van calamiteiten snel te handelen. Om de veiligheid van de circa tienduizend werknemers in Moerdijk te verbeteren, is gekozen voor Port Health Centre. Kaster: “Wij hebben al jarenlange ervaring in Europoort-Botlek op het gebied van medische zorg bij bedrijfsongevallen en chemische ongelukken. Die ervaring zetten wij nu ook in op Moerdijk. Wij kunnen snel de specialistische hulp bieden die nodig is. Hiervoor werken wij samen met de aanwezige hulpinstanties en bovendien zijn wij goed op de hoogte van de protocollen die op dat moment van belang zijn.”

Veiligheidscentrum
Port Health Centre is een onderdeel van de Arbo Unie. “Daar ligt ook onze oorsprong. Vandaar dat wij van huis uit beschikken over veel kennis rondom behandeling van incidenten op de werkvloer en over kennis van gevaarlijke stoffen. Ik werkte als bedrijfsarts bij de Arbo Unie en sinds 2008 zijn wij begonnen met ongevallenbegeleiding voor bedrijven en een huisartsenpost in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam en in Europoort-Botlek. Als medisch specialisten voor de maritieme en industriële sector bieden wij acute medische zorg bij bedrijfsongevallen en andere calamiteiten. Dat we deze gecombineerde zorg nu ook in Moerdijk gaan leveren, is een teken dat deze vorm van samenwerking tussen politie, brandweer en Port Health Centre resultaat oplevert. Je kunt zeggen dat er met onze komst nu in Moerdijk een volledig veiligheidscentrum operationeel is.”

24/7 medische zorg
Port Health Centre Moerdijk verleent 24/7 zorg voor werknemers op het haven- en industrieterrein. Door een nauwe samenwerking met de plaatselijke huisartsenpraktijk De Clundert is er sprake van continue inzetbaarheid en bereikbaarheid. Tijdens kantooruren is er altijd een verpleegkundige aanwezig en ook regelmatig een bedrijfsarts. Buiten die tijden zijn de huisartsen inzetbaar, die daarbij uiteraard altijd een beroep kunnen doen op de specialisten van Port Health Centre. Het medische onderdeel van het veiligheidscentrum komt niet alleen bij bedrijfsongevallen en calamiteiten in actie. Ook voor reisadviezen, vaccinaties en medische keuringen kunnen werknemers van het haven- en industrieterrein er terecht, net als opvarenden van bezoekende schepen. “Daarnaast verzorgen we ook nog voorlichtings- en trainingsprogramma’s,” zegt Kaster.

Samenwerking
Port Health Centre gaat ook samenwerkingsverbanden aan, zoals met Falck Safety Services. Deze organisatie verzorgt werken-op-hoogte-, offshore- en maritiemetrainingen op hun trainingscentrum op de Maasvlakte. Om deel te mogen nemen aan deze trainingen is in bijna alle gevallen een recente medische keuring een vereiste. Deelnemers die deze trainingen willen volgen, kunnen zich bij de vestigingen van het Port Health Centre voorafgaand aan de training medisch laten keuren. Kaster: “Wij zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van deze keuringen. Dat sluit perfect aan bij de activiteiten van Falck Safety Services. De samenwerking verloopt prima.”

Uniek
Port Health Centre kan snel handelen door medische hulp te verlenen of door te verwijzen. Kaster: “Oogletsel -hoog in de top tien van bedrijfsongevallen- kunnen wij veelal op de vestiging behandelen. Bovendien, voor keuringen kan men altijd bij ons terecht.” Ondernemers kunnen een aansprakelijkheidsverzekering aangaan. Zij zijn in ieder geval aansprakelijk voor alle (ook medische) kosten die worden gemaakt naar aanleiding van ongevallen op hun terrein of vallend binnen hun verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld dienstreizen etc. Op dit moment zijn wij volop bezig ons bekend te maken en onze producten en diensten aan te bieden bij de bedrijven op het haven- en industrieterrein. Door uitgebreide aanbod van specialistische medische diensten en een 24/7 dienstverlening kunnen wij veel betekenen voor de bedrijven in Moerdijk.”