Overig

Programma Duurzaam 2015-2018: Bespaarkansen ondernemers

815

Het Rotterdamse college is weer op de targettoer, ook wat betreft duurzaam. Het target voor 2030 is het besparen van 40% energie op gemeentelijk vastgoed. Daar moet nu al aan gewerkt worden, wat bleek bij de presentatie van het Programma Duurzaam 2015-2018.

Zowel burgers als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende plannen. Rotterdamse huishoudens zouden tot 40% op hun energienota kunnen besparen door het nemen van bepaalde maatregelen. Daar blijft het niet bij, want de gemeente Rotterdam wil zelf het goede voorbeeld geven door milieubewust om te gaan met haar eigen vastgoed, zoals schoolgebouwen en gymlokalen. Op de daken van 70 gymzalen worden zonnepanelen geplaatst.

Wethouder Pex Langenberg (Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie) liet weten dat hij particulieren en ondernemers wil aanmoedigen om gezamenlijk maatregelen te nemen, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein.

Het Programma Duurzaam heeft drie grote ambities: een groene, gezonde en toekomstgerichte stad, schonere energie tegen lagere kosten en een sterke en innovatieve economie. Dit betekent dat er nieuwe kansen liggen voor zowel ondernemers die willen besparen als bedrijven die duurzame energie leveren, zonnepanelen leveren of zich richten op windenergie. In Hoek van Holland hebben drie initiatiefnemers in samenwerking met de gemeente acht windturbines gerealiseerd. Dit levert duurzame energie op voor 33.000 huishoudens, 63.317 ton minder uitstoot van CO2 per jaar, 12 fulltime arbeidsplaatsen en 5% rendement voor deelnemers aan de obligatielening. De wethouder gaf wel uit zichzelf toe dat bij de plaatsen van sommige windmolens de communicatie met omwonenden voor verbetering vatbaar is.

In het verleden werden er wel eens schitterende milieuplannen gepresenteerd waarbij de financiële onderbouwing ontbrak. Zelf stelt het college de komende vier jaar 13 miljoen voor dit programma beschikbaar. Samen met een reserve dankzij het vorige college, een bijdrage van The Rockefeller Foundation en overige bronnen komt dit neer op tussen de 4 en 4,6 miljoen per jaar. Dit bedrag is onder andere bestemd voor het verstrekken van subsidies aan particulieren én ondernemers. Wethouder Langenberg hoopt verder wat financiële kansen op het ministerie te kunnen onderzoeken. Andere hulp is ook in aantocht, zoals energiescans voor het Midden- en Kleinbedrijf. Met behulp van deze scan kunnen ondernemers de energiesituatie van hun bedrijf analyseren.

In de (nabije) toekomst gaat er ook meer gebruik gemaakt worden van restwarmte, afkomstig van de industrie in het havengebied. Deze ontwikkeling is al langer gaande, maar de mogelijkheden zullen worden uitgebreid. Dit gebeurt onder andere door er meer bekendheid aan te geven door middel van voorlichting én nauwere samenwerking  met woningcorporaties en energie- en warmtebedrijven.

Of één punt een succes wordt, valt nog te bezien. Vanaf 1 januari 2016 zijn gratis plastic tasjes verboden. Neem bijvoorbeeld een dure schoenen- en modezaak, waar net een fraai bedrag is uitgegeven. “O, en natuurlijk nog twintig cent voor het tasje.” Ondernemers zullen creatief moeten zijn. Het einde van het complementaire plastic tasje, c.q. plastic uiting van reclame, is echt in zicht.