Overig

Rabobank Drechtsteden volop in ontwikkeling

439

Rabobank Drechtsteden organiseerde op donderdag 6 november een informele bijeenkomst in het Energiehuis in Dordrecht. Het thema van de middag was ‘Drechtsteden, volop in ontwikkeling.’
In de sfeervol aangeklede muziekzaal Ketel 1 werden relaties van Rabobank Drechtsteden verwelkomd door directievoorzitter Piet Hoogendoorn en door Arno Brok, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Drechtstedenbestuur. In zijn welkomstwoord gaf Piet Hoogendoorn aan dat het goed was om weer eens van zich te laten horen. “In de afgelopen maanden waren wij veel naar binnen gekeerd.” Een andere belangrijke reden voor het organiseren van deze bijeenkomst was dat de directie van Rabobank Drechtsteden weer voltallig is. Hoogendoorn: “Ik ben blij dat ik u weer een compleet directieteam kan voorstellen. Daarmee zullen we snel weer naar buiten treden. De Rabobank en de samenleving zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden en verbinden is een van onze doelstellingen.”

Daarna kreeg Arno Brok de gelegenheid om in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Drechtstedenbestuur de kansen en mogelijkheden van de regio te belichten. “Het gaat goed met de Drechtsteden,” zo begon hij zijn betoog. “Deze omgeving houdt niet van superlatieven, maar ik draag graag uit dat de zaken hier naar wens verlopen. De samenwerking tussen de zes gemeenten, met samen zo’n 265.000 inwoners, functioneert goed. Een stad of gemeente kan het niet alleen. Samenwerking is nodig voor perspectieven in de toekomst. Dat geldt ook voor ondernemers,” zo benadrukte Brok. Belangrijke thema’s van het Drechtstedenbestuur zijn economie en bereikbaarheid. Voor wat betreft bereikbaarheid werkt het Drechtstedenbestuur nauw samen met andere gemeenten. “Door het bundelen van de krachten met de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem, kunnen wij knelpunten zoals de A15 en A27 aanpakken. De files in de regio bestaan overigens voor zo’n 80% uit lokaal verkeer, dus is het zaak om alternatieven zoals het openbaar vervoer en andere te promoten. De afgelopen jaren is er overigens 23 miljoen geïnvesteerd in hoogwaardig openbaar vervoer.”

De Drechtsteden is een relevant economisch gebied met een enorme dynamiek. Dat kan nog beter vindt Brok. Buiten de kaders van je eigen organisatie op zoek gaan naar een beter resultaat. “Voor ondernemers is dat heel gewoon, bij politici ligt dat gevoeliger.” Brok wijst er op dat de Drechtsteden samen ook sterker staan ten opzichte van Europa en het Rijk. Zo heeft de regio al honderden miljoenen euro aan extra overheidsbijdragen aangetrokken voor strategische projecten. De Drechtsteden mogen, in de goede zin van het woord, best meer kapsones krijgen, is de mening van Brok. “Er gebeuren hier mooie dingen.” Zo is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en gerealiseerd op cultuur historisch gebied. Voorbeelden zijn onder meer het Dordrechts Museum, Het Energiehuis, Schouwburg Kunstmin en het Hof van Holland. “Al deze voorzieningen zorgen ervoor dat mensen hier willen werken, wonen en recreëren en ook dat draagt bij aan een gezonde economie.” Samenwerking loont is de overtuiging van Brok. Hét voorbeeld hiervan is de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. De GRD is de uitvoeringsorganisatie die zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van taken die door de Drechtstedengemeenten zijn opgedragen of overgedragen. Daarnaast participeren de Drechtsteden nog in tal van andere samenwerkingsverbanden.

Op maandag 27 april 2015 viert Koning Willem Alexander met Koningsdag zijn verjaardag in de Drechtsteden. Dat is niet een op zich staande gebeurtenis. De Drechtsteden profileren zich al geruime tijd nadrukkelijk met het organiseren van evenementen. De intocht van Sint Nicolaas enkele jaren geleden, het organiseren van congressen voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vlaams Nederlandse Delta. Het zijn gebeurtenissen die de Drechtsteden op de kaart te zetten als een dynamische en aantrekkelijke regio. Terugkomend op de Koningsdag 2015 stelt Brok dat het dus niet onopgemerkt blijft wat er in de Drechtsteden gebeurt. “De Koning kiest niet voor niets voor onze regio. Wij zijn in meerdere opzichten een voorbeeld voor bestuurlijk Nederland,” besluit de voorzitter van het Drechtstedenbestuur.

Nieuwe directie
Als laatste stond het voorstellen van de directie van Rabobank Drechtsteden op het programma. In een kort voorstelrondje bleek dat de directieleden stuk voor stuk een binding hebben met de Drechtsteden. Piet Hoogendoorn hield nog een korte presentatie over de macro economische visie van de bank. Hij verwacht een ‘milde toename’ van de economie, eveneens van toepassing voor de Drechtsteden (zie pagina hiernaast). Tot slot beantwoorde hij enkele vragen uit de zaal, waarbij hij benadrukte dat de Rabobank Drechtsteden weer op de rit staat. “Wij zijn er weer. Het gaat goed, maar wij streven naar nog beter.”