Overig

Rensen-Driessen veelomvattend scheepvaartbedrijf

1454

Wie de ‘kapiteinskamer’ binnenkomt bij Rensen-Driessen Shipbuilding BV in Zwijndrecht voelt zich onmiddellijk op zijn gemak. Het straalt de sfeer uit van een huiskamer; stijlvolle meubels en kantoormeubilair, bloemen, fraaie schilderijen aan de wanden en veel accessoires die met ‘scheepvaart’ te maken hebben.

Toch is Rensen-Driessen Shipbuilding een dynamisch en modern bedrijf. De oorsprong ligt bij George Rensen die in 1980 startte met Rensen Shipbuilding BV. Wim Driessen kwam in 2003 als 26-jarige bij Rensen in dienst en mag zich sinds twee jaar directeur/eigenaar noemen van Rensen-Driessen Shipbuilding BV. “Ons bedrijf bestaat uit twaalf mensen met allemaal een binnenvaart- of scheepsbouwkundige achtergrond. Zonder overdrijven mogen we ons een ambitieuze en ondernemende club noemen, waar we nieuwe initiatieven durven op te pakken en waar het zeer regelmatig snel schakelen is.” Driessen is geboren en getogen in de binnenvaart. Zoals bijna alle schipperskinderen ging hij naar het schippersinternaat, vervolgens studeerde hij Economie in Rotterdam en daarna heeft hij twee jaar als consultant gewerkt. De scheepvaart bleef echter trekken en zodoende is hij na het behalen van zijn kapiteinspapieren twee jaar gaan varen. Gedurende die periode heeft hij de nodige praktijkervaring opgedaan. Nu is Driessen een gevestigde naam in de scheepvaartwereld. “Onze core-business is het ontwerpen, bouwen en leveren van alle denkbare type binnenvaart-, kustvaart- en estuaire schepen; van complexe gastankers, chemicalientankers, containerschepen, passagiersschepen tot aan offshore pontons. De schepen die door ons worden gebouwd, behoren tot de modernste binnenvaartschepen ter wereld. Het ontwerpen en ontwikkelen doen we in eigen huis, zo kunnen we de klant optimaal van dienst zijn door al zijn eisen en wensen in het ontwerp mee te nemen. Wij ontwerpen dus echt ‘tailormade’. Als we er uit zijn met de klant, gaat het ontwerp naar een klassebureau en als ook daar goedkeuring is verleend, selecteren wij in overleg met de klant welke scheepswerf het schip gaat bouwen. Daarbij is een aantal criteria van belang zoals bouwkwaliteit, bouwprijs, de levertijd en de afmetingen van het schip. In Nederland vindt nauwelijks nog nieuwbouw van deze schepen plaats, we bouwen veel casco’s in Tsjechië, Polen en Roemenië. Door onze orders te bundelen kunnen we beter onderhandelen bij de buitenlandse cascowerf hetgeen ook weer resulteert in een lagere inkoopprijs voor onze klanten. Vanaf de start tot en met het einde van de bouw houden wij nauwgezet de werkzaamheden in de gaten. Nadat het casco gereed is en door ons technisch is afgenomen transporteren wij het casco met behulp van een ponton of sleepboot via de rivier of via zee naar Nederland. De afbouw kan op een aantal plaatsen gebeuren. Wij werken veel samen met afbouwbedrijven in Dordrecht (Dolderman BV) en Papendrecht (Breko BV). Op dit moment is bijvoorbeeld aan de overkant van de rivier bij Dolderman in Dordrecht de nieuwbouwtanker ‘Anversa’ in afbouw.” Ongeveer dertig procent van zijn tijd is Driessen – veelal ook in gezelschap van een klant – op scheepswerven in het buitenland te vinden om te inspecteren hoe de bouw van een schip vordert en voor contractonderhandelingen. Dat het bedrijf succesvol is blijkt uit het feit dat er nu zo’n 500 binnenvaartschepen varen die door Rensen-Driessen Shipbuilding zijn gebouwd en het bedrijf ook in de huidige tijd beschikt over een gezonde orderportefeuille.

Zeevaart
Sinds enkele jaren richt Driessen zijn pijlen ook op de zeevaart. “Het zijn momenteel zware tijden in de zeevaart, en op (zeer) korte termijn is daar nauwelijks verbetering te verwachten. Op de wat langere termijn zal de zeevaart zich zeker herstellen, alleen al door het wegvallen van de verouderde schepen en de steeds scherpere milieueisen waaraan voldaan moet worden. Dat biedt nu mooie kansen en perspectieven en daarom willen wij jonge, moderne zeeschepen en nieuwbouw zeeschepen, gaan aankopen. Dat scheelt ongeveer de helft van de normale aanschafprijzen. Door nu goed en slim in te kopen, is een goed rendement op termijn zeer realistisch. Investeerders, die net als wij geloven in deze filosofie, kunnen natuurlijk alle gewenste informatie bij ons opvragen en bij ons aansluiten.”

CleanShipDesign
Rensen-Driessen Shipbuilding legt zich tegenwoordig ook meer en meer toe op het ontwerpen en bouwen van milieuvriendelijke schepen. “Ook wij gaan vanzelfsprekend mee met de ontwikkelingen, en willen hiermee zelfs vooroplopen. Het is onze doelstelling om schepen te ontwikkelen die bijdragen in de CO2/NOx/PM10 en SO2-reductie binnen de productieketen en daarnaast voldoen aan de moderne eisen van de scheepvaartondernemers en opdrachtgevers. Wij leveren maatwerk bij het bepalen van de beste toepassingen voor het vaargebied en afgestemd op het vaargedrag. Door CleanShipDesign integreren wij deze ‘groene’ en schone toepassingen op een slimme manier in het ontwerp van onze schepen. Denk hierbij aan de toegepaste materialen, de voortstuwing (gas (LNG), dual fuel, hybride en dieselelektrisch), maar ook aan het hergebruik van restwarmte en LED verlichting.” Driessen werkt met een aantal partners aan deze nieuwe modellen schepen. Onder andere met Caterpillar en Deen Shipping. Driessen verwacht dat het varen op LNG gas een vlucht gaat nemen als ook de toeleveranciers zoals bunkerstations (tankstations voor schepen) geëquipeerd zijn om LNG gas te distribueren naar de binnenvaartschepen.” De eerste vier schepen uitgerust met een V-POD en dieselelektrische aandrijving zijn nu in aanbouw bij Rensen-Driessen Shipbuilding. Het eerste LNG aangedreven schip vaart en nu is het zaak om deze techniek verder te verfijnen.

En dan zit de tijd voor het interview er op, Driessen moet snel naar de volgende afspraak. Eén ding zit hem echter nog behoorlijk dwars en dat wil hij toch nog even kwijt. “Ik vind het jammer dat de binnenvaart nog teveel als los zand aan elkaar hangt. Krachtenbundeling is hard nodig want alleen op die manier kan zij een vuist maken en kan het haar plaats in de keten opeisen. De binnenvaart heeft gewoon enorm veel potentie en is enorm flexibel. Er liggen daarom nog steeds kansen voor de binnenvaart. De binnenwateren, in combinatie met schone toepassingen en uitstootarme binnenschepen passen perfect bij een efficiënte bedrijfsvoering en een duurzame maatschappij.”