Overig

Retrofit

461

 

Productiemachines en apparaten zijn ontworpen om tientallen jaren mee te gaan. In het verleden werden deze kapitaalintensieve machines vaak na tien jaar al vervangen. Door krediet-schaarste is de praktijk nu dat steeds meer bedrijven er voor kiezen een machine goed te reviseren en alleen de besturing compleet te vervangen naar de hedendaagse automatisering. Deze investering is relatief snel terug te verdienen en de machine draait weer mee met de meest hedendaagse technologie.

VMB Besturingstechniek is een specialist op het gebied van retrofit. Tijdens de start van het retrofit project kijken we samen met de klant naar de mogelijkheden. Zaken die aan bod komen zijn: kan de capaciteit van de machine wellicht omhoog? Is de machine automatisch te beladen? Kan de machine veiliger werken volgens de huidige normering? Is er arbeid uit te sparen door verder te automatiseren? Al deze zaken verwerken we in een projectplan. Belangrijk in dit traject is dat de machine op een bepaald afgesproken tijdstip uit productie gaat en na een afgesproken periode weer moet gaan functioneren!

Vervolgens treft VMB Besturingstechniek alle voorbereidingen. Op locatie bij de klant vindt er een inventarisatie plaats, zodat de stilstand van de machine zo kort mogelijk is. Op de locatie van VMB Besturingstechniek zijn alle facetten aanwezig om de schakelkast te bouwen en de software te schrijven.

Bij de daadwerkelijke ombouw vervangen we alle oude elektrische componenten, inclusief de bekabeling. Daarna monteren we de nieuwe componenten op de nieuwe schakelkast. Altijd weer een spannend moment als de machine weer tot leven komt.

Vaak staan klanten na het succesvol afronden van het project versteld van het resultaat. De machine heeft een hogere capaciteit, is vaak beter geïntegreerd in de lijn en afgestemd op de behoefte van de klant. De machine werkt meer ergonomisch. In het nieuwe tijdperk van Big Data en Industriële Revolutie 4.0 kunnen we de machine ook koppelen aan het internet. Hierdoor is de informatie uit de machine beschikbaar voor derden. Met deze informatie kunnen de productieleiding en het management hun voordeel doen. In de situatie vòòr de retrofit werkte het vaak zo dat recepten, modellen en andere productiegegevens in een kantooromgeving op papier werden gezet, die vervolgens handmatig werden ingevoerd in de machine. Dit kostte aan twee zijden tijd en de faalkans is redelijk groot.

Na de retrofit bent u klaar voor de toekomst. Want in een moderne productieomgeving worden de gegevens in ERP bepaald en op afstand real time in de machine geladen. Andersom kan de machine richting ERP gegevens teruggeven. Hierdoor is er nuttige interactie tussen kantooromgeving en productie, wat inzicht geeft en kosten bespaart. Voorbeeld van Smart Industry!

Meer weten of retrofit binnen uw bedrijf interessant is?
Bel VMB Besturingstechniek 088-681 00 00

– Arie Verhoeven