Overig

Rijnmond Werkt Samen met Albeda leerlingen

510

Een klas eerstejaars MBO leerlingen Handel & Commercie van het Albeda college heeft geluk. Nu al maken ze kennis met verschillende ondernemers en krijgen zij training in ondernemerschap en slimmerkunde. Hun trainers zijn ondernemers en leden van Rijnmond Werkt Samen. De gesprekken gaan over de tijd waarin we nu leven, welke vaardigheden daarvoor nodig zijn en waarmee we in de toekomst ons geld gaan verdienen. Er gaat een wereld voor ze open en ze worden gretig om meer te weten over hun eigen kansen in de toekomst.

Het ondernemersavontuur
De meeste MBO leerlingen komen pas tijdens hun stage in aanraking met ondernemers en de arbeidsmarkt buiten de school. Veel te laat. Tegen de tijd dat zij de arbeidsmarkt opgaan worden er heel andere eisen aan hen gesteld. Een groep ondernemers is hen aan het begeleiden zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Tot nu toe zijn de leerlingen mee geweest naar diverse ondernemingen, zoals Stadsbeheer/Roteb, de Piekfijnwinkel aan de Wolphaertsbocht, hebben bezoek gehad van ondernemers van het collectief Rijnmond Werkt Samen en onderneemster Daisy da Veiga gaf een succesvolle inspiratiesessie in de klas.

ECE
Op 12 mei kwamen ze bijeen voor een rondetafelgesprek met ondernemers. Daarin konden ze hun vragen stellen en antwoorden krijgen. Dit gesprek vond plaats in de Science Tower in de boardroom van het Erasmus Center of Entrepreneurship (ECE) op de 11e verdieping. In dit inspirerende centrum worden tientallen ondernemers ondersteund met de kennis en het netwerk van de Erasmus Universiteit, die dit jaar 100 jaar bestaat.

We leven in een tijd van revolutionaire veranderingen.
Onder invloed van sociaal-economische en technologische ontwikkelingen is er sprake van een herschikking van de wereldorde. Er is sprake van een derde industriele revolutie. We beleven de transitie van oude systemen naar nieuwe systemen. In sneltreinvaart stevenen we af op een compleet nieuwe wereld. Deze zal van onze leerlingen vragen dat zij hun eigen toekomst en werk voor zichzelf ontwerpen. Een vaste baan met onbepaalde duur wordt waarschijnlijk schaars. Om in de toekomst je geld te verdienen, zul je zelf kansen moeten zien en creëren.
Vaardigheden voor succes in de nieuwe tijd
Relaties worden complexer en de maatschappij zit niet meer helder in elkaar. Innovatie is dus niet alleen belangrijk op het maatschappelijke vlak, maar ook op het persoonlijke en interpersoonlijke vlak. Daarvoor hebben de toekomstige generaties zogenaamde vaardigheden voor de 21ste eeuw en soft skills nodig, zoals: samenwerken, netwerken, delen van kennis, creativiteit, zelfreflectie, kritisch vermogen en vooral een ondernemersmentaliteit. Een goede eerste indruk maken en jezelf durven zijn, daar begint het mee, maar ook de goede vragen stellen en ervaringen delen en dus je gehele leven lang leren is de echte uitdaging maar ook de mooie kans.

Leerlingen willen allerlei ondernemersvaardigheden leren
De leerlingen geven aan veel meer over de toekomst te willen weten en willen horen hoe ze kunnen uitvinden waar hun kansen liggen. Graag willen ze leren researchen, maar ook onderhandelingsvaardigheden opdoen, les hebben in communicatie en projectontwikkeling en boekhoudingkundig inzicht krijgen. Ze willen ook hulp bij het maken van het stappenplan om steeds verder te komen in hun leven.
De leerlingen willen inspirerende mensen om zich heen hebben, die hen kunnen stimuleren om verdere stappen op het ondernemerspad te zetten. Daarbij bepalen ze zelf de agenda van de bijeenkomsten met de ondernemers van Rijnmond Werkt Samen. Allemaal willen ze een onderneming starten, bijvoorbeeld een winkel, sommigen weten al in welke branche, anderen twijfelen nog. Ze krijgen van de ondernemers te horen dat ze mensen om zich heen moeten verzamelen die slimmer zijn dan zijzelf, waarvan ze kunnen leren. Zodat ze bijvoorbeeld te weten komen dat er vakmensen nodig zijn, mensen die met hun handen kunnen werken en makers. 3D printen wordt als voorbeeld genoemd. In Shanghai worden nu al per dag 10 huizen geprint.

MBO als innovatieve motor van het MKB
Chris informeert de leerlingen over de kansen in het Midden- en Kleinbedrijf. Het zal in de toekomst ook de motor van de economie blijven. Het MKB was in 2011 goed voor bijna 40% van alle banen en voor 47.5% van alle omzet. Daarmee is het een grotere werkgever dan grote ondernemingen. Deze visie wordt versterkt door het recente verschenen rapport van de WRR “Naar een lerende economie”. De WRR stelt dat het mbo als motor van de innovatie in het MKB zou moeten gaan functioneren. Een intensieve samenwerking tussen MBO en MKB zal prachtige kansen opleveren.
Deze slotconclusie is een mooie afsluiting van een geslaagd gesprek.

Deelnemers
Ondernemers: Krishen Raghoebier van Stichting Young UP, Jorien Minderhoud van The Holland Road, Daisy da Veiga, Gerobey Arlaud (alumnus Albeda en directeur van een management consultancybedrijf), Edwin van der Graaf en Etienne Harteloh (beiden van Rijnmond Werkt Samen), Cor van Drieberge (Cor the Coach) en Chris Noordam (Work for Fun!). Wilt u zich als ondernemer aansluiten, neem dan contact op via rijnmondwerkt@gmail.com
Albeda leerlingen: Janine van Weert, Rogan Linscheer, Roshinie Algoe, Rima Sew-lal, Fouad Boussakouk en Remy Fernandes.

Websites ondernemers:
Het jongerenplatform in Rijnmond op het gebied van talentontwikkeling in de praktijk. http://www.young-up.nl/

Wij versterken de maatschappij door individuen te verbinden, voor te bereiden en voor te lichten.
http://www.thehollandroad.nl/

Empowerment training/coaching voor Young Professionals en teams
http://daisydaveiga.com/

Coaching van Young Professionals (persoonlijke ontwikkeling)
http://www.corthecoach.com/

Arlaud consulting
http://www.linkedin.com/in/gerobeyarlaud