Overig

Rotterdam Business School

730

Door de interculturele basis van het praktijkonderwijs van de Rotterdam Business School worden studenten opgeleid tot internationale professionals. Binnen dit traject participeert het (internationale) bedrijfsleven zoveel mogelijk en op verschillende manieren. De samenwerking komt tot uiting in stages, gastcolleges, adviesraden, bedrijfsbezoeken, afstudeeropdrachten en gezamenlijke onderzoeksopdrachten. Cees van der Kraan, directeur Rotterdam Business School, vertelt over zijn visie.

Het instituut van de Hogeschool Rotterdam herbergt drie internationale bacheloropleidingen en drie masters. Vanaf het studiejaar 2017 moet, na een flinke verbouwing van het complex, het internationale karakter tevens meer inhoud krijgen binnen alle economische opleidingen. “Allemaal leuk en aardig om economielessen te geven die geënt zijn op Nederland, maar dat is iets van de vorige eeuw. We moeten veel groter denken; het Oostblok, Europa, de wereld. Ook op het gebied van marketing. Nederland is veel te klein om je daartoe te beperken. Hier weten we wel dat pindakaas geliefd is. Maar kun je het ook aan de man brengen in Frankrijk? En vinden ze het lekker in Latijns-Amerika? Dat zijn de uitdagende vraagstukken. Het is maar een simpel voorbeeld, maar het geeft aan dat we grenzeloos moeten denken.” Van der Kraan kleurt zelf graag buiten de lijntjes. Een goede eigenschap, vindt hij. “Niet alleen voor een directeur, maar ook voor studenten en ondernemers. Ik ben zelf een beetje een onruststoker. Dan gebeurt er tenminste iets. Ik heb door de jaren heen gemerkt dat docenten vrij behoudend zijn. Meer dan je in ieder geval zou denken binnen een kennisinstelling. Ze vinden het niet fijn om van zekerheid naar onzekerheid te gaan door middel van veranderingen. Op dat gebied is de gemiddelde docent erg behoudend en conservatief. Ik probeer dat te veranderen. Rotterdam Business School leidt immers jonge mensen op voor de toekomst, die zij nieuwsgierig en ondernemend in moeten gaan om hun succeskansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Alles valt of staat met houding. Durven veranderen is daar een onderdeel van. Ik vind dat we dat nog meer in de praktijk moeten brengen. Binnen de Rotterdam Business School lullen we nog iets te veel en poetsen we te weinig.”  Van der Kraan hoopt dat die omslag er uiteindelijk wel komt. “We moeten wel het goede voorbeeld geven, want we leiden ondernemende mensen op die in het middenmanagement terechtkomen of zelfstandig ondernemer worden. Bovendien; zo eng is het toch allemaal niet om kennis uit boeken meer los te laten en het in de praktijk meer op gevoel te doen? Kijk; een chirurg heeft veel kennis nodig voor hij voor het eerst een hartoperatie uitvoert. Hetzelfde geldt voor een fysiotherapeut die de nek van een patiënt kraakt. Eén verkeerde beweging en iemand zit voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Om dat te voorkomen, is kennis relevant. Binnen de Rotterdam Business School gaat die vlieger maar ten dele op.”

Durven en doen

De Rotterdam Business School werft anders dan voorheen om de filosofie van Van der Kraan beter in de praktijk te brengen. “We selecteren op vakkennis, de menskant en professionaliteit. Samenwerken, openminded zijn, passie voor jouw vakgebied hebben; daar gaat het om. Omdat klassen voor 25 procent bestaan uit buitenlandse studenten, worden alle lessen gegeven in het Engels. Er zijn 70 nationaliteiten vertegenwoordigd binnen Rotterdam Business School. Dat geeft een speciale dimensie. Nederlanders hebben een bepaalde kijk op het ideale, net zoals mensen uit het buitenland dat vanuit hun oorsprong ook hebben. Zo ontstaan interessante discussies en ideeën. Ik zie de multiculturele samenleving in zijn algemeenheid dan ook als een verrijking in plaats van een probleem of bedreiging. Het verhoogt de kansen op een oplossing voor iets, juist omdat iedereen vanuit zijn eigen referentiekader kijkt.” Net zoals de Rotterdam Business School als melting pot kleurrijk en divers is, zijn de samenwerkende partijen ook gevarieerd. “Wij werken samen met zo’n 2500 partners in de regio, waaronder veel MKB. Op welke wijze een organisatie participeert, verschilt enorm. Bij het ene bedrijf kunnen studenten louter terecht voor een stageplaats, terwijl wij met een andere organisatie sparren over de vraag hoe wij een toekomstige beroepsbeoefenaar in hun ogen het beste kunnen klaarstomen voor de praktijk. Dat is allemaal heel waardevol, voor alle partijen. Hoe doe je zaken in een steeds kleiner wordende wereld en een steeds verder in elkaar opgaand Europa?” Van der Kraan heeft niet het idee dat het bedrijfsleven en de onderwijswereld mijlenver uit elkaar liggen. “Wel is het zo dat bedrijven niet altijd rekening houden met het ritme van een onderwijsinstelling. Van begin juli tot en met eind augustus is de boel hier vrijwel uitgestorven, terwijl de economie gewoon doordraait. Dat is soms even wennen. Maar buiten vakanties om spart Rotterdam Business School prettig met al haar partners.” Kleur geven aan studenten die kleur verdienen, is het credo dat Rotterdam Business School heeft omarmt. “We willen af van het stampwerk en meer op maat aanbieden. Daar zijn bedrijven later ook veel meer bij gebaat. Studenten mogen binnen onze muren vier jaar oefenen en fouten maken. Dat hoort bij de vrijheid van de ontdekkingsreis. In het echte leven wordt dat vaak meteen afgestraft. Juist daarom is het zo belangrijk dat durven en gewoon doen binnen Rotterdam Business School centraal staan. Daag jezelf uit, overtref jezelf, neem risico’s, wees nieuwsgierig en laat onzekerheid je niet in de weg zitten. Iedereen is gebaat bij zo’n instelling. Niet alleen studenten en docenten, maar zeker ook het bedrijfsleven.”